Vill du påverka din framtid?

Vill du påverka din framtid?

En av många fördelar med att vara medlem i Coop Värmland är att du har stora möjligheter att påverka. Mellan 9 november och 15 januari har du möjlighet att göra det genom att föreslå vilka personer du önskar se i Coop Värmlands styrelse, valberedning och som ägarombud.

Nominera här https://coopvarmland.se/nominering