Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter är viktiga för oss

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och medlem anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Gäller från 8 februari 2021

Informationen riktar sig till dig som har en eller flera relationer med oss. Exempelvis som medlem i någon av KF:s konsumentföreningar, medlem i Coop Medlemsprogram, kund till Coop Online eller kund till MedMera Bank.

I denna information använder vi Kooperationen som samlingsnamn för våra olika organisationer och bolag, inklusive konsumentföreningarna.

Vem ansvarar för dina personuppgifter

Den förening eller det bolag inom Kooperationen där du är medlem eller kund ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig. Exempelvis är MedMera Bank personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som är kopplade till dig som bankkund, och den förening du är medlem i är ansvarig för de personuppgifter som är kopplade till dig som föreningsmedlem.

Som en del av vår personuppgiftsbehandling använder vi cookies och spårtekniker relaterat till din enhet och din användning av digitala tjänster. I vår cookiepolicy hittar du mer detaljerad information om denna behandling, bl.a. vilka kategorier av cookies som används för att uppfylla några av de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Så behandlas dina personuppgifter och varför

Dina personuppgifter samlas in och används för att fullgöra avtal med dig, för att uppfylla lagkrav, för marknadsföringsändamål eller för andra berättigade intressen. I undantagsfall kan vi begära att du lämnar särskilt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter innan vi utför behandlingen. Till vad dina personuppgifter används mer konkret beror på vilken eller vilka relationer du har till oss. Vill du veta mer finns det länkar till mer detaljerad information längst ner på sidan.

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs, exempelvis för att vi ska kunna följa lagen. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger kommer vi att ta bort eller avidentifiera dem.

Den främsta källan till personuppgifter är när du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du blir medlem, när du ansöker om en bankprodukt eller handlar på coop.se. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Personuppgifter om dig skapas också när du handlar, använder våra tjänster, tar del av ett medlemserbjudande eller som ett resultat av medlemskap i en konsumentförening. Vi hämtar även personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom offentliga register, exempelvis från folkbokföringsregistret, så att vi alltid har din rätta adress.

Hur delar och förvarar vi dina personuppgifter

Personuppgifter kan lämnas ut till externa aktörer exempelvis till samarbetspartners, leverantörer av varor och tjänster, eller till myndigheter. Utlämning av dina personuppgifter sker alltid enligt gällande lagar och uppgifterna behandlas endast för de ändamål som angetts. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du som kund eller medlem vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

Här finns mer detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter

Du får mer detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter via länkarna nedan. Där hittar du även uppgifter om vem du kan kontakta i olika ärenden eller om du har frågor. 

Information till dig som är medlem i Coop Medlemsprogram eller kund hos Coop

Information till dig som är kund hos Coop Online och handlar i vår butik på nätet

Information till dig som är medlem i en konsumentförening eller direktansluten medlem till KF

Information till dig som är bankkund i MedMera Bank och till exempel har ett betalkort eller lån hos oss

Information till dig som är kontaktperson hos en företagskund, leverantör eller samarbetspartner till oss

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies här

 

Läs mer om Personuppgifter