Årsrapport och Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2017