Årsrapport och Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2019

Coop Värmlands bokslut 2019 sammanfattning.pdf