Årsrapport och Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020

Coop Värmlands bokslut 2020 sammanfattning.pdf