Årsrapport och Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021