Klimat & energi

Klimat och energi är en viktig del av Coop Värmlands hållbarhetsarbete. Stort fokus ligger på hållbar produktion, hållbara butiker och miljöanpassade transporter.

Coop Värmland bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten och ställer krav på att elproduktionen tar hänsyn till planeten. Alla våra butiker drivs till 100 % av förnybar energi från vatten och vind.