Huvudkontoret

I centrala Karlstad finns de funktioner som krävs för att stödja våra butiker. Här ligger bland annat vårt huvudkontor Skutan med vår ledning, styret för butiksdriften samt avdelningar för ekonomi, personal, kommunikation och IT/verksamhetsutveckling. I Skutan sitter även vår egen fastighetsavdelning som svarar för skötseln av våra fastigheter.