Ägarombud – välkommen att kandidera!

Som medlem i Coop Värmland är du också delägare i föreningen. Ägarombudet representerar dig som ägare i din butik.


Vad är ett ägarombud?
Ägarombudet är representant för medlemmarna på föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Ägarombudet har även en rådgivande roll till styrelsen. Mandatperioden är två år.
Ett ägarombud fungerar också som butiksråd, som är länken mellan medlemmarna och butiken, och också mellan medlemmarna och föreningen. Butiksrådet är medlemmarnas språkrör och ombud. Rollen innebär att butiksrådet ska ha god kontakt med medlemmarna, tillsammans med en vilja att engagera sig för att butiken ska bli ännu bättre. Helt enkelt en god ambassadör! Som ägarombud förväntas årligen delta i fyra möten med butiksrådet och dessutom träffa styrelsen vid tre tillfällen. Om du vill veta mer om butiksrådet i din butik, eller om du själv är intresserad av uppdraget, kontakta din butikschef.

Kandidering
Under perioden 27 september till 31 oktober 2021 har alla medlemmar möjlighet att anmäla sitt intresse för att bli ägarombud. Efter kandideringsperioden slussas intresserade kandidater vidare in till respektive butiksråd, där valberedningen sedan har som uppdrag att lägga förslag på ägarombud. Ägarombudsval, där medlemmarna utser sina kandidater, kommer att äga rum 24 januari – 6 februari 2022.

Kandidera nu!