Butiksråd och ägarombud

Vill du vara med och påverka? Är du medlem i Coop Värmland kan du vara med och rösta fram det Ägarombud som ska representera din butik på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ.

Butiksrådet och ägarombuden är länken mellan medlemmarna och butiken och också mellan medlemmarna och föreningen. De verkar för ett aktivt medlemskap genom olika aktiviteter kring den lokala butiken och är medlemmarnas språkrör och ombud. Kanske du själv är intresserad av att vara med? Kontakta i så fall din lokala butik, så hjälper de dig vidare.

Butiksrådet är en rådgivande och stödjande funktion för butiken och butikschefen.
Ägarombudet är dessutom rådgivande till styrelsen och är medlemmarnas representant på föreningsstämman.

Medlemmarna väljer butiksråd och ägarombud med en mandattid av två år, nästa val sker i början av 2024.