Motioner

Vill du vara med och påverka? Är du medlem i Coop Värmland och vill ha ett ärende behandlat på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, så kan du lämna en skriftlig motion. Motionen ska innehålla
– En tydlig rubrik (”Motion angående…”)
– Ett tydligt förslag att ta ställning till (”Jag föreslår att…”)
– Ditt namn, adress och gärna även din e-post.
– Ditt ID-nummer (Sju siffror, finns på ditt Coop-kort i liten stil)
– Motionen ska vara egenhändigt undertecknad.

Motionen ska vara inne senast den 31 december. Styrelsen behandlar motionen och lämnar sitt förslag till kommande föreningsstämma för beslut. Efter stämman får motionären ett skriftligt besked om stämmans beslut.

Motionen skickas till:

Coop Värmland
Motion
Box 1004
651 15 Karlstad

Eller via e-post till;

info@coopvarmland.se