Nomineringar

Vill du vara med och påverka? Är du medlem i Coop Värmland kan du föreslå personer till vår styrelse och till föreningsstämmans valberedning. Förslagen ska innehålla kandidatens namn,  adress, telefonnummer, en motivering till nomineringen samt namn, telefonnummer och ID-nummer till dig som nominerar. Förslagen ska vara inne senast den 31 december och valen sker på kommande föreningsstämma.
Att nominera till olika poster inom Coop Värmland är en öppen process. Tar del av nomineringarna gör valberedningen, styrelsen och VD i sitt uppdrag att förbereda föreningsstämman. Dessutom redovisas samtliga, från medlemmarna inkomna nomineringar (vem som är nominerad och vem som nominerat) på vår hemsida efter nomineringstidens utgång fram till att aktuell föreningsstämma genomförts.

Nomineringen skickas till:

Coop Värmland
Nominering
Box 1004
651 15 Karlstad

Eller via e-post till; info@coopvarmland.se