Nomineringar

Vill du vara med och påverka? Är du medlem i Coop Värmland kan du föreslå personer till vår styrelse och till föreningsstämmans valberedning. Förslagen ska innehålla kandidatens namn och adress, en motivering till nomineringen samt namn och ID-nummer till dig som nominerar. Förslagen ska vara inne senast den 31 december och valen sker på kommande föreningsstämma. Tar del av nomineringarna gör valberedningen, styrelsen och VD i sitt uppdrag att förbereda föreningsstämman.

Nomineringen skickas till:

Coop Värmland
Nominering
Box 1004
651 15 Karlstad

Eller via e-post till;

info@coopvarmland.se