Vi är del av en gå-före-rörelse


1946 var kooperationen först med innehållsförteckningar på matvaror. 1963 började vi med datummärkning till stor nytta för kunderna. 1979 tog vi fram Blåvitt, ett bassortiment med ständigt lågt pris. Mycket uppmärksammat och uppskattat. 1985 bildades KRAV efter initiativ från Torfolk Gård och Coop Värmland fanns med på ett hörn som möjliggörare. 1986 var vi först med ett ekologiskt sortiment, som senare fick namnet Änglamark. 1997 tog vi fram varumärket Nästgårds för att ytterliga stärka vår satsning på lokalproducerat. 2015 gjorde vi det möjligt för Wermlands Mejeri att etablera sig då vi garanterade stora beställnngar. 2018 hjälpte vi Torfolk & Vänner att komma igång genom att ta in deras sortiment i våra butiker. Det handlar om att använda kapaciteten hos unga människor och nyanlända i Sverige.

Läs mer om Lokal mat