Organisation

Medlemsorganisation

Ledning

Det går också att maila till ledningen enligt principen fornamn.efternamn@coopvarmland.se (åäö byts ut mot aao).

 • Anneli Borg Lundgren

  Anneli Borg Lundgren

  VD/Koncernchef
  073-097 37 30
 • Jim Hammarberg

  Jim Hammarberg

  Driftschef
  073-030 80 20
 • Sebastian Gabot

  Sebastian Gabot

  Marknadschef
  -
 • Anders Bergman

  Anders Bergman

  CFO/ekonomichef
  010-410 81 31
 • Thomas Berglund

  Thomas Berglund

  IT/VU-chef
  070-369 65 70
 • Emma Mattsson

  Emma Mattsson

  Etablerings-/Fastighetschef
  072-562 25 01
 • Tony Carlsson

  Tony Carlsson

  VD Pekås
  070-641 10 84
 • Torbjörn Swartz

  Torbjörn Swartz

  VD Maximat
  070-520 05 99

Styrelse

 • Anneli Borg Lundgren

  Anneli Borg Lundgren

  VD/Koncernchef
  073-097 37 30
 • Håkan Thorell

  Håkan Thorell

  Ordförande
 • Patrik Hjelte

  Patrik Hjelte

  Vice ordförande
 • Cecilia Victoria Kärrberg

  Cecilia Victoria Kärrberg

  Sekreterare
 • Erika Eriksson

  Erika Eriksson

  Ledamot
 • Barbro Lidström

  Barbro Lidström

  Ledamot
 • Kent Jansson

  Kent Jansson

  Facklig representant
 • Linda Pettersson

  Linda Pettersson

  Facklig representant
 • Doris Jonsson

  Doris Jonsson

  Facklig ersättare

 

Jämställdhet

Coop Värmland verkar för en jämställd arbetsplats, bland annat genom att eftersträva en jämn könsfördelning.

Koncernledning

Kvinnor: 44 %
Män: 56 %

Styrelse

Kvinnor: 57 %
Män: 43 %