Organisation

Medlemsorganisation

organisation_170109

Ledningsgrupp

Det går också att maila till Ledningsgruppen enligt principen fornamn.efternamn@coopvarmland.se (åäö byts ut mot aao).

 • Tomas Sjölander

  Tomas Sjölander

  VD/Koncernchef
  010-410 81 00
 • Klas Westerberg

  Klas Westerberg

  Marknadschef
  010-410 81 60
 • Charlotte Lunås

  Charlotte Lunås

  HR-chef
  010-410 81 20
 • Björn Forsberg

  Björn Forsberg

  CFO/Ekonomichef
  010-410 81 10
 • Klas Olsson

  Klas Olsson

  Kommunikationschef
  010-410 81 02
 • Thomas Berglund

  Thomas Berglund

  IT/VU-chef
  070-369 65 70
 • Emma Mattsson

  Emma Mattsson

  Etablerings-/Fastighetschef
  072-562 25 01
 • Åsa Göransson

  Åsa Göransson

  Försäljningschef
  010-410 81 13

Styrelse

 • Ann-Kristine Johansson

  Ann-Kristine Johansson

  Ordförande
 • Olle Eriksson

  Olle Eriksson

  Vice ordförande
 • Lena Larsson

  Lena Larsson

  Sekreterare
 • Johan Samuelsson

  Johan Samuelsson

  Ledamot
 • Erik A Eriksson

  Erik A Eriksson

  Ledamot
 • Tomas Sjölander

  Tomas Sjölander

  VD
 • Charlotta Stensson

  Charlotta Stensson

  Ledamot
 • Leif Eriksson

  Leif Eriksson

  Ledamot
 • Kent Jansson

  Kent Jansson

  Facklig representant
 • Linda Pettersson

  Linda Pettersson

  Facklig representant
 • Doris Jonsson

  Doris Jonsson

  Facklig ersättare

 

Jämställdhet

Coop Värmland verkar för en jämställd arbetsplats, bland annat genom att eftersträva en jämn könsfördelning.

Ledningsgrupp

Kvinnor: 37,5 %
Män: 62,5 %

Styrelse

Kvinnor: 45 %
Män: 55 %