Coop och ICA samarbetar för att hjälpa utsatta människor i Karlstad

Karlstads kyrkliga Stadsmission och Hela Människan Ria Karlstad, möter just nu stor oro bland alla de människor som redan innan Corona levde i en utsatt livssituation.  När Stora Coop Bergvik och ICA Maxi Bergvik fick höra hur organisationerna arbetar med de utsatta i Karlstad ville bägge butikerna gemensamt engagera sig och samtidigt erbjuda sina kunder att göra det samma.

Bild; fr.v.; Christer Johansson från ICA Maxi Bergvik i Karlstad, Marie Björklind från Karlstad kyrkliga stadsmission, Tage Pettersson från Ria Hela människan i Karlstad samt Martin Hagström från Stora Coop Bergvik. (Foto;Coop Värmland, fri publicering)

 

Både vi på ICA Maxi Bergvik och Coop Värmland har tidigare haft kontakt med både Stadsmissionen och Ria för att se hur vi kan hjälpa till med vårt gemensamma matsvinn, säger Christer Johansson, handlare på ICA Maxi Bergvik. När detta projekt blev försenat på grund av Corona ville vi ändå göra något för att hjälpa de mest utsatta. Då kom vi fram till idén att tillsammans med våra kunder hjälpas åt. Vi kan inte göra allt – men alla kan göra något.

– Det hör inte till vanligheterna att vi samarbetar med ICA, säger Martin Hagström, butikschef på Stora Coop Bergvik, med glimten i ögat. Men nu är vi i en mycket speciell situation och då måste det vara samarbete över gränserna som gäller. Tillsammans hoppas vi att kunna göra verkligheten lite drägligare för vissa.

Oavkortad insamling till Stadsmissionen och Ria
Stora Coop Bergvik och ICA Maxi Bergvik har startat upp insamlingar bland sina kunder där pengarna oavkortat går till Stadsmissionens och Rias verksamheter i Karlstad. I stället för gamla tiders insamlingsbössor erbjuder man ett swishnummer med tillhörande QR-kod. För varje insamlad hundralapp skjuter de bägge butikerna tillsammans till ytterligare tjugo kronor.

– Genom den här insamlingen hoppas vi kunna ge fler personer ett mål mat i dessa svåra tider. Vi kommer att fortsätta ge våra besökare både mat och en extra omtanke. Tillsammans gör vi skillnad, säger Marie Björklind, verksamhetschef på Karlstads kyrkliga stadsmission.

 

Behovet av hjälp ökar
De som kommer till Stadsmissionen och Ria kan vara människor i hemlöshet, psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet och i många andra situationer. När samhället på olika sätt stänger ner på grund av Corona hamnar dessa människor i en särskilt svår situation.

– Vi ser idag ett ökat behov av hjälp bland besökarna på Stadsmissionen. Behovet att få ett mål mat och sköta sin hygien är mycket stort, menar Marie Björklind.

Anpassar verksamheten
Både Ria och Stadsmissionen har anpassat sina öppna verksamheter till rådande bestämmelser kring Corona. Genom att ändra sina rutiner i verksamheten minskas trängsel, köbildning och därmed smittorisker för både besökare och medarbetare. Ria delar ut matlådor och matkassar till utsatta och Stadsmissionen anpassat sina lokaler till den rådande situationen för att fortsatt kunna ha öppet sju dagar i veckan. Detta i syfte att de bägge verksamheterna ska komplettera varandra på bästa sätt.

– Vid uppsökande verksamhet kan vi visa omtanke och uppmuntran och vi ser ett ökat behov av hjälp samtidigt som omkostnaderna för hjälporganisationerna ökar, avslutar Tage Pettersson som är verksamhetschef på Ria Hela Människan i Karlstad.

Ytterligare fakta;
Det aktuella swischnumret är 123 000 834 som går direkt till Karlstad kyrkliga Stadsmission som sedan delar intäkterna med Ria Hela Människan i Karlstad. För varje insamlad hundralapp skjuter ICA Maxi Bergvik och Stora Coop Bergvik till ytterligare totalt 20 kronor.

 För ytterligare information; kontakta Marie Björklind, verksamhetschef Karlstad kyrkliga Stadsmission, tfn; 070-967 12 47, Tage Pettersson, verksamhetschef  Ria Hela Människan Karlstad, tfn; 070-510 65 52, Martin Hagström, butikschef  Stora Coop Bergvik, tfn; 010-410 86 58, Christer Johansson, handlare ICA Maxi Bergvik, tfn; 054-777 45 10.