Coop Värmland avvisar det nya förslaget för Degerfors; Tillgänglighet på torget är en förutsättning

Coop Värmlands styrelse har tagit del av de alternativa planer som lagts fram av den nya politiska majoriteten i Degerfors gällande torgets framtid. Svaret till kommunen är lika kort som tydligt; tillgänglighet är en förutsättning för en fortsatt dagligvaruhandel på Degerfors torg.

 Foto; Coop Extra Degerfors är belägen vid Degerfors torg sedan ett 50-tal år tillbaka. (Foto; Coop Värmland, fri publicering)

  •  Vi har haft en dialog med den nya politiska majoriteten, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander. Men tyvärr räcker det inte till med några få parkeringsplatser på gatan och en flyttad busshållplats.
  • Om torget inte är synligt, framkomligt och kan erbjuda entrénära parkeringsplatser finns det inte längre några förutsättningar att fortsätta driva dagligvaruhandel vid Degerfors torg. Något som också stöds av kommunens egen handelsutredning.

Fyra år av ovisshet
Redan under hösten 2015 aviserade Coop Värmland att man hade för avsikt att lägga ned Coop Extra i Degerfors om inte utvecklingen kunde vändas. På kommunens initiativ inleddes då de första dialogerna hur man skulle underlätta för handeln i Degerfors centrum. Tiden gick och sommaren 2018 klubbades detaljplanen om nya tillfartsvägar och parkeringsplatser vid torget, parallellt med detta förklarade sig både Coop Värmland och fastighetsägaren Captiva beredda att investera tiotals miljoner på butiken och fastigheten.  I början av 2019 lämnade sedan den nya politiska majoriteten besked att inte fullfölja de ursprungliga planerna.

  • Det som är mest sorgligt i denna historia är att våra medarbetare levt i ovisshet vad som kommer att hända med deras arbetsplats i snart fyra år och nu måste vi ge ett tydligt besked vad som händer med butiken, menar Tomas Sjölander.
    Illustration; En skiss över ett eventuellt framtida Degerfors torg med ökad framkomlighet i form av tillfartsvägar och entrénära parkeringsplatser. En lösning som enligt Coop Värmland är en förutsättning för fortsatt verksamhet vid torget. (Illustration; Mondo Arkitekter, fri användning)

Hoppet finns kvar
Nu hoppas ändå Coop Värmland på att kommunfullmäktige i slutet av februari fattar beslut utifrån de ursprungliga planerna. Annars ser man ingen annan utväg än att stänga Coop Extra Degerfors.

  • Vi har naturligtvis respekt för demokratiskt fattade beslut, men vi kan samtidigt inte driva förlustverksamhet på en plats utan egentliga förutsättningar hur länge som helst. Utan att ursprungliga löftena från kommunen snabbt kan infrias ser vi tyvärr inga framtida förutsättningar för Coop Extra Degerfors, avslutar Tomas Sjölander.

Coop Värmland kommer att fatta det avgörande beslutet efter beslut från kommunfullmäktige i slutet av februari – början av mars.

För ytterligare information; Kontakta Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02