Coop Värmland har tecknat avtal med Magnolia Bostad om försäljning av ytterligare mark på Tullholmen i Karlstad

Under det senaste året har Löfberg Fastigheter, Magnolia Bostad och Riksbyggen köpt mark av Coop Värmland på Tullholmen i Karlstad. Nu står det klart att Magnolia Bostad förvärvar ytterligare mark som möjliggör byggnation av bostäder motsvarande 28 000 kvm.

Tullholmen har sedan slutet av 1800-talet använts för olika industriändamål, de senaste decennierna i Coop Värmlands regi. Det vackra läget vid Tullholmsviken ger goda möjligheter att utveckla en ny och intressant stadsdel. Totalt handlar det om 58 000 kvm mark där rivningsarbetet redan har inletts och kommit en bra bit på väg.

  • Vi är mycket intresserade av att utveckla boenden i Karlstad och är glada över att nu teckna förvärv av ytterligare mark av Coop Värmland, säger Magnus Ericsson, Regionchef Mitt på Magnolia Bostad.

Parterna har kommit överens om att inte kommentera köpeskillingen. Detaljplanen för området beräknas antas och vinna lagakraft under det andra kvartalet 2020. Efter försäljningen till Magnolia återstår endast den Q-märkta Bageribyggnaden, där ambitionen är att teckna avtal innan sommaren 2020.

  • Det känns fantastiskt att det varit så stort intresse för marken på Tullholmen och att vi nu genomfört ytterligare en försäljning till Magnolia Bostad, avslutar Coop Värmlands VD Tomas Sjölander.

 

Ytterligare fakta;
– Svefa och DLA Piper har varit Coop Värmlands rådgivare och Wistrand har bistått Magnolia Bostad
– Se gärna tidigare
pressmeddelanden om markförsäljning på Tullholmen;
https://coopvarmland.se/pressmeddelanden/lofberg-fastigheter-koper-mark-av-coop-varmland-bygger-forsta-etappen-pa-tullholmen/

https://coopvarmland.se/pressmeddelanden/coop-varmland-har-tecknat-avtal-med-magnolia-bostad-om-forsaljning-av-ytterligare-mark-pa-tullholmen-karlstad/

https://coopvarmland.se/pressmeddelanden/coop-varmland-har-tecknat-avtal-med-riksbyggen-om-forsaljning-av-mark-pa-tullholmen-karlstad/

 

För ytterligare information Kontakta Magnus Ericsson, regionchef Mitt på Magnolia Bostad, tfn; 076-019 39 31, Tomas Sjölander, VD Coop Värmland tfn; 010-410 81 79 eller Klas Olsson, kommunikationschef Coop Värmland tfn; 010-410 81 02