Coop Värmlands bokslut för 2017. Stora omställningar för att uppnå framtida lönsamhet.

Coop Värmlands bokslut 2017 sammanfattning.pdf

Coop Värmland Årsrapport 2017.pdf

Coop Värmland Hållbarhetsrapport 2017.pdf

 

I enlighet med vad Coop Värmland tidigare aviserat blev 2017 ytterligare ett förlustår för föreningen. Olönsamma delar har avvecklats, såsom lager, transport, produktion, fackhandel och butiker. Samtidigt har stora investeringar gjorts i butiksledet för att skapa mer hållbara och attraktiva miljöer. Under denna intensiva förändringsperiod ökade antalet medlemmar för 19:e året i följd.

  • Åtgärderna ligger i linje med styrelsens strategi, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander. Alla omställningar kostar pengar oavsett om det handlar om avvecklingar eller nyetableringar. Vi har också valt att belasta så mycket kostnader som möjligt på 2017 för att på så sätt skapa förutsättningar till förbättringar för kommande år.

Omställningsprogram
Under året har avvecklingen av lager, transport, chark, bageri och delar av administrationen skett, samtidigt som fackhandel, saluhall och tre butiker har avvecklats. Sammantaget har det inneburit uppsägningslöner. Samtliga av de 349 personer som fått lämna föreningen har erbjudits individuella omställningsprogram. Ett initiativ som hittills inneburit att närmare 70 % har hittat nya jobb eller påbörjat längre utbildningar. Programmen är ännu inte avslutade och pågår ända till september 2018.

  • Att på bästa sätt ta hand om våra tidigare medarbetare är viktigt för oss, menar Tomas Sjölander. Därför har vi lagt stora resurser på individuella omställningsprogram, där var och en får hjälp och stöd, utifrån sina förutsättningar, att hitta tillbaka till arbetsmarknaden.

Föreningens avvecklingskostnader för bl.a. uppsägningslöner och omställningsprogram har uppgått till 11,5 Mkr.

Hög investeringstakt med framtidssatsningar
Enligt tidigare beslut ska butikerna successivt renodlas till Stora Coop, Coop och Lilla Coop. Med erfarenhet av hur bra tidigare års omvandlingar fungerat byggdes följande butiker om 2017: Vålberg, Munkfors, Lysvik och Norrstrand i Karlstad. Dessutom öppnades en ny Stora Coop med Kafé Nästgårds i handelsområdet Välsviken i östra Karlstad.

De totala investeringarna i mark, byggnader och inventarier uppgick till 71,5 Mkr. (49 Mkr)

  • Förra året innebar att vi kommit en bra bit på väg att förnya, effektivisera och förbättra butiksverksamheten som i grund och botten är och förblir vårt huvuduppdrag.

Profilförändring, lokala produkter och egen produktion
Under året nylanserades även det egna varumärket Nästgårds, där lokala produkter samlas under Coop Värmlands eget varumärke. Som exempel kan nämnas att Hemgården i norra Råda fick i uppdrag att legotillverka de mest populära charkprodukterna utifrån den värmländska kooperationens egna klassiska recept. Dessutom etablerades egen produktion, Nästgårdsköket, för tillverkning av konditoriprodukter, smörgåstårtor och majonnäsbaserade sallader, t ex potatissallad och rödbetssallad. I samband med att föreningen bytte namn till Coop Värmland vid en extrainsatt föreningsstämma förändrades även medlemsorganisationen, som bl. a. innebar kortare beslutsvägar mellan medlemmar och styrelse.

  • Den lokala förankringen är viktig för oss. Därför månar vi om att våra butiker ska ha ett stort inslag av lokala varor. En del producerar vi själva i Nästgårdsköket och annat kommer från andra duktiga värmländska matproducenter, större som mindre.

Kompetensutveckling
Stora resurser lades på kompetensutveckling. Samtliga butiksanställda genomgick under 2017 en utbildning i kundbemötande och affärsmannaskap.

  • I ett serviceyrke som vårt är våra medarbetares kompetens- och serviceförmåga en förutsättning för att lyckas i en allt hårdare konkurrens. Att satsa på utbildning ser vi som en nödvändig framtidsinvestering.

Den totala kostnaden för nylanseringar (3,5) uppstart av Nästgårdsköket (1,5) och internutbildningar (1,5 Mkr) uppgick till 6.5 Mkr.

Fortsatt stark position
Den totala omsättningen inklusive moms för butikerna uppgick till 3,5 miljarder vilket är en minskning med 3,4 %. Om man räknar bort de butiker som avvecklats eller tillkommit uppgår minskningen i jämförbara tal 2,4%. Under året tillkom inte mindre än 3 851 nya medlemmar där merparten är mellan 20-30 år.

  • Vi är självfallet inte nöjda med resultatet men de dramatiska förändringar som vi genomförde påverkade både försäljningen och resultatet samtidigt som det skapar förutsättningar inför framtiden. Samtidigt har vi en utmaning som till 100 procent består av att skapa ännu mer attraktiva och prisvärda butiker.

Reell resultatförbättring
Den höga förändringstakt föreningen haft innebär att de jämförelsestörande omstruktureringseffekterna uppgick till 41,5 Mkr. Det redovisade resultatet, inklusive omstruktureringseffekter, uppgick därför till – 82,5 Mkr (-59,5). Då de tidigare genomförda effektiviseringsåtgärderna inte nått full effekt belastas året med negativa driftsresultat på ytterligare 41 Mkr, vilket innebär en reell resultatförbättring jämfört med föregående år. Soliditeten uppgick till 48 % (51 %) och det egna kapitalet uppgick till 488 Mkr (613) vilket är att beteckna som starkt.

  • Nedläggningar, omställningar och utbildningar kostar stora pengar innan det ger resultat. För att kunna blicka framåt har vi medvetet valt att belasta så mycket kostnader som möjligt på förra året och redan under 2018 räknar vi med att Coop Värmland äntligen ska gå med vinst igen.

Utveckling av området på Tullholmen och fortsatta butikssatsningar
Under vintern/våren 2018 inleds omställningar i Kristinehamn, Grums och Hagfors. Resterande delar av året och in i 2019 ska samtliga butiker ha ställts om till något av de nya formaten, Stora Coop, Coop och Lilla Coop. Dessutom forceras planeringsarbetena med DC-området på Tullholmen i Karlstad med förhoppningen att starta bygget av ytterligare en ny butik någon gång under 2019.

  • Med egen kraft har vi under några få år genomfört en tuff och nödvändig omställningsprocess. Med de stora förändringarna bakom oss kan vi nu fokusera på att investera i våra medarbetare och matbutiker för att bli det självklara valet för våra medlemmar och kunder, avslutar Tomas Sjölander.

För ytterligare fakta samt komplett årsrapport; se gärna; www.coopvarmland.se

För ytterligare information, kontakta Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410  81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02