Coop Värmlands bokslut för 2018. Kraftig resultatförbättring!

Coop Värmlands bokslut 2018 sammanfattning.pdf

Coop Värmland Årsrapport 2018.pdf

Coop Värmland Hållbarhetsrapport 2018.pdf

 

För 2018 redovisar Coop Värmland en avsevärd förbättring av det redovisade resultatet med drygt 106 miljoner kronor. Året innebar också ett fortsatt fokus på butiksverksamheten bl.a. med ombyggnad av tolv butiker, anpassning och renodling av sortimentet, utbildningsinsatser för medarbetarna och fortsatta planeringsarbeten med det nya butiksläget på Orrholmen i Karlstad.

– Den positiva resultatförflyttningen är bland de största i föreningens historia, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander. Däremot kostar alla omställningar pengar som i sin tur belastar resultatet. Men vi gjorde ändå det medvetna valet att ha en rekordhög omställningstakt på butiksnätet.

Butiksutveckling
Under året har föreningen lagt stort fokus på att fortsätta fräscha upp sina butiker i de nya profilerna Stora Coop, Coop och Lilla Coop. Omställningar har gjorts i Kristinehamn, Grums, Hagfors, Torsby, Åmotfors, Lesjöfors, Sunnemo, Svanskog, Högboda, Sysslebäck samt Herrhagen och Coop City i Karlstad.

– På bara 19 månader har vi ställt om inte mindre än 27 butiker över hela Värmland. Detta ger oss en bra grund att erbjuda fräschare butiker samtidigt som vi förnyar, förbättrar och effektiviserar butiksverksamheten.

De totala investeringarna i mark, byggnader och inventarier var därför fortsatt höga och uppgick till 63,1 Mkr (71,5 Mkr.)

Sortimentsanpassning
I samband med butiksomställningarna har man också anpassat sortimentet på 44 av föreningens butiker för att bättre kunna tillgodose det som kunder och medlemmar efterfrågar mest.  Det har medfört utförsäljningar framförallt av artiklar som är relaterade till byggvaror, säsongsvaror och andra specialartiklar. Förutom utförsäljning i butikerna genomfördes också en tillfällig outletförsäljning på Kronoparken i Karlstad med kundrabatter på upp till 70 procent.

– Vi har gjort en sortimentsanspassning samtidigt som vi sänkte priserna på maten under förra året.  Men vi är också medvetna om att prissänkningar och utförsäljningar kostar pengar som påverkar vår bruttovinst som också slår igenom på resultatet.

Fler medlemmar löste in poäng värda 24 miljoner kronor
Den totala omsättningen för butikerna uppgick till 3 miljarder kronor vilket är en ökning med 9 Mkr. Under året har inte mindre än 3 467 nya medlemmar tillkommit där merparten är mellan 20-30 år. Medlemmarna i Coop Värmland löste också in 2,4 miljarder poäng från premieprogrammet till ett värde av 24 miljoner kronor i varurabatter. Marknadsandelen är fortsatt hög och uppgår till 46 %. (46 %).

– Vi är inte helt nöjda med försäljningen men det faktum att många av våra butiker stod under ombyggnad förra året påverkar givetvis. Men det är också glädjande med positiva försäljningssiffror när de väl stod klara

Digitaliserad medlemsdemokrati
För att bredda medlemsdemokratin och att förtydliga att Coop Värmland ägs av sina medlemmar kommer man för första gången att genomföra årets val av ägarombud via föreningens hemsida. För de som inte har tillgång till en egen dator finns det också möjlighet att rösta via butikens medlemspunkt.  Detta innebär att man hoppas att fler medlemmar uppmärksammar möjligheten att rösta till föreningens högst beslutande organ som är föreningsstämman.

– Genom åren har vi alltid haft välbesökta butiksstämmor med 4- 5000 besökare varje år. Men tiderna förändras och efter medlemsdistriktens egna beslut ger vi fler medlemmar möjlighet att rösta fram sina ägarombud med hjälp av elektroniska val. Detta innebär att man har möjlighet att rösta i butiken, på datorn, telefonen eller plattan dygnet runt mellan den 16-24 mars.

Över 100 miljoner i resultatförbättring
Rörelseresultatet uppgick till – 18,2 Mkr vilket är en förbättring med 106,3 Mkr. Det redovisade resultatet uppgick till – 20,4 Mkr vilket är en förbättring med 106,4 Mkr. Soliditeten uppgick till 49,9 % (48,2) och det egna kapitalet uppgick till 467 Mkr (488) vilket är att beteckna som starkt.

– Vi har medvetet valt att forcera investeringstakten i våra butiker och samtidigt uppdatera vårt sortiment därför har vi bättre förutsättningar på plats för att möta framtiden på bästa sätt.

Utveckling av området på Tullholmen och fortsatta butikssatsningar
Föreningen äger ett 57 000 kvm stort område på Tullholmen i centrala Karlstad där man tidigare drev den egna livsmedelsindustrin.  Inom kort kommer Karlstad Kommun att avsluta detaljplanearbetet för området, och då räknar Coop Värmland att, under hösten, komma igång med planeringsarbetet för att avyttra området för bostäder, förskola övrig handel och inte minst ett nytt butiksläge för en Coop.

– Vi är medvetna att om att läget på Tullholmen är värdefullt och har en stor potential för att bli en helt ny och intressant stadsdel i Karlstad. För oss innebär det tillgång till ett mycket attraktivt butiksläge samtidigt som vi frigör kapital för att fortsätta att utveckla och förnya våra butiker runt om i Värmland.

Förutom det nya läget på Tullholmen i Karlstad nyöppnar man i dagarna Coop i Sunne efter en inre och yttre ombyggnad och i Degerfors planerar man, efter många turer med kommunens detaljplanearbete, för en omställning av Coop Extra. Dessutom pågår en utbyggnad och omställning av MaxiMat i Töcksfors.  Under året påbörjas även en omfattande internutbildning som ska stärka samtliga medarbetare i sina dagliga kundmöten.

– Med egen kraft har vi under några år genomfört en stundtals tuff men nödvändig förändringsprocess. Med de stora förändringarna bakom oss kan vi nu fokusera på att investera i våra medarbetare och fortsätta utveckla våra matbutiker för att bli det självklara valet för våra medlemmar och kunder och bidra till ett levande Värmland, avslutar Tomas Sjölander.

 

För ytterligare fakta; Se gärna årsrapporten och hållbarhetsrapporten för 2018 som finns publicerad på; www.coopvarmland.se

För ytterligare information; Kontakta Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02