– Coop Värmlands försäljning av varumärket Paolo; Pizza, pasta och olja ger ekonomiskt tillskott till Värmlands Läns Kvinnojourer

I slutet av maj valde Coop Värmland att göra en utförsäljning av inneliggande lager av produkterna från varumärket Paolo i landskapets samtliga Coopbutiker. Resultatet av försäljningen innebar ett tillskott på 200 000 kronor till Värmlands Läns Kvinnojourer.

Foto Simone Syversson Enomis

 

Pengarna överlämnades under fredagen vid Alla Kvinnors Hus i Karlstad av Coop Värmlands HR-chef Charlotte Lunås till Gunnel Axelsson som är ordförande i Värmlands Läns Kvinnojourer.

  • Värmlands Läns Kvinnojourer är en sammanslutning av samtliga ideella kvinno- och tjejjourer i Värmland, säger Gunnel Axelsson. Det ekonomiska tillskottet är mycket välkommet och kommer att fördelas till alla orter där vi har verksamhet och kommer verkligen att göra stor nytta.

Hjälp till självhjälp
Värmlands Läns Kvinnojourer samlar kvinnojourerna i Karlstad, Arvika-Eda, Filipstad-Storfors, Hagfors-Munkfors, Säffle, Torsby och Årjäng. Det finns också ett samarbete med kvinnojouren Maggan i Degerfors-Karlskoga.

  • Vårt arbetssätt bygger framförallt på hjälp till självhjälp. Den som kontaktar oss kan vara anonym samtidigt som vi har tystnadsplikt. Vi erbjuder utsatta kvinnor bland annat stödsamtal, självhjälpsgrupper, stöd vid kontakt med myndigheter och skyddat boende för den som måste fly sitt hem. Vår kunskap är också mycket efterfrågad i olika utbildningssammanhang, menar Gunnel Axelsson.

Coop Värmland anser att pengarna från varumärket Paolo hamnar på rätt plats.

  • Då man brukar säga att var femte kvinna lever i en våldsam relation samtidigt som jämställdhetsfrågor är viktiga för oss känns det väldigt bra att på det här sättet kunna ta en tydlig ställning. Jag är övertygad om att pengarna kommer att göra verklig skillnad och säger ett tack till våra kunder som köpt produkterna under perioden, avslutar Charlotte Lunås som är Coop Värmlands HR-chef.

Övriga fakta; Pengarna kommer oavkortat från Coop Värmlands försäljning (exkl. moms)av varumärket Paolo under perioden 20 maj – 4 juni. Av leveranstekniska skäl kan enstaka produkter från varumärket förekomma i butikerna även efter den 5 juni. 

Värmlands Läns Kvinnojourer är ideella föreningar som är politiskt och religiöst obundna. Vill du ha kontakt med någon av jourerna så finns kontaktuppgifterna hos www.roks.se eller unizon.se. För dig som är utsatt – ta kontakt – du är inte ensam.

För ytterligare information; kontakta Gunnel Axelsson, ordförande i Värmlands Läns Kvinnojourer, tfn; 070-649 25 40, Charlotte Lunås, HR- Chef Coop Värmland tfn; 010-410 81 20 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02