Detaljplanearbetet fortsätter. Ny Coopbutik och bostadsområde på Orrholmen i Karlstad.

Karlstad kommun har avslutat samråden gällande detaljplanearbetet för en Coopbutik, kontor, cirka 1 000 bostäder, förskola och fler butiker på Coop Värmlands nuvarande mark på Orrholmen i Karlstad. Detaljplanen beräknas vara klar under det första halvåret 2019.

 

Karlstad kommun har haft samråd om den nya detaljplanen mellan den andra juli till den tredje september i år. Nu går kommunen in i nästa skede vilket innebär en granskning som beräknas vara klart före årsskiftet varefter man räknar med ett antagande beslut under första halvåret 2019.

 

  • Vi är medvetna om att läget på Orrholmen är värdefullt och har en stor potential för att skapa en helt ny och intressant stadsdel i Karlstad, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander. För oss innebär det tillgång till ett mycket attraktivt butiksläge samtidigt som vi frigör kapital för att fortsätta att utveckla och förnya våra butiker runt om i Värmland.

 

  • Under hösten och vintern kommer vi att påbörja försäljningen av marken till framtida exploatörer och hoppas vi kommer igång med bygget av den nya butiken och huvudkontoret under nästa år.

 

Värdefull mark

När detaljplanen beräknas vara klar, under det första halvåret 2019, vill Coop Värmland sätta spaden i marken för den nya butiken med tillhörande huvudkontor. Samtidigt har man för avsikt att sälja marken till en eller flera entreprenörer som bygger den nya stadsdelen.

 

  • Marken uppgår till sex hektar eller 58 000 kvm i centrala Karlstad med vatten på bägge sidor, understryker Tomas Sjölander.

 

  • För ett maximalt ekonomiskt utbyte för oss, och för att skapa ett så attraktivt område som möjligt, har vi tagit initiativ till arkitektuppdrag som ligger till grund för kommunens detaljplanearbete.

 

Positivt från Karlstads kommun
Från kommunens sida ser man också positivt på den nya stadsdelen, som går under arbetsnamnet Tullholmen.

  • Området med sitt läge anses ha en stor mycket potential för stadsutveckling och ligger i ett växande läge där människor vill leva, arbeta och bo, säger Ossman Sharif som är stadsbyggnadsarkitekt på Karlstads kommun.

 

  • Den pågående stadsutvecklingen ger förutsättningar för Tullholmen att utvecklas till en stadsdel som innehåller en blandning av bostäder, service, kontor och strandpromenad. Vi menar att området med sitt unika läge mellan Orrholmsvikens strand, Stadsträdgården och stadens centrum med resecentrum har alla möjligheter att bli en attraktiv mångfunktionell stadsdel där begreppet blandstad kan förverkligas.

 

  • Nu fortsätter vi samarbetet med Coop Värmland för att i detaljplanen skapa goda möjligheter till att Tullholmen blir en attraktiv stadsdel i centrala Karlstad, menar Ossman.

Tidigare livsmedelsindustri
På marken har Coop Värmland tidigare bedrivit verksamhet i form av bageri, chark, tranport- och lagerverksamhet. Sedan två år tillbaka har man koncentrerat verksamheten på området för att endast omfatta huvudkontor och egentillverkning av sallader, konditoriprodukter och smörgåstårtor. Koncentrationen innebar att cirka 250 personer tvingades att lämna sina jobb, samtidigt som samtliga fick tillgång till individuella omställningsprogram i samarbete med företagen Startkraft eller Antenn.

  • I två års tid har vi följt våra tidigare medarbetare genom att erbjuda hjälp att komma ut på arbetsmarknaden eller i längre utbildningar. Efter att omställningsprogrammet nu har avslutats är vi relativt nöjda med att drygt 81 % kommit tillbaka till arbetsmarknaden. Helt nöjda är vi inte förrän 100 % kommit ut på arbetsmarknaden och därför fortsätter omställningsprogrammen under september månad, avslutar Tomas Sjölander.

 

 

Övriga fakta
Den cirka 58 000 kvm stora marken utgörs till största delen av utfylld mark som sedan slutet av 1800-talet har använts för industriändamål. Timmer flottades hit via Klarälven och flera sågverk fanns på området ändå fram tills 1950-talet. Sedan 1958 har KF, och sedan 1994 Konsum Värmland ägt marken och drivit lager-logistik och livsmedelsindustri fram tills 2016. Platsen, som från början låg utanför stadskärnan, har med tiden som staden växt blivit alltmer central och det vackra läget vid Tullholmsviken samt närheten till centrum innebär stor potential för att utveckla området till en attraktiv del av Karlstads innerstad med bostäder, verksamheter och rekreation.

 

Bildtexter

Bild ett; Förslag till ny utformning av Coop Värmlands nuvarande huvudkontor, lager och produktionsområde, Tullholmen. Vy mot sydöst från stadsträdgården. Coop-butik och huvudkontor i hörnfastigheten i förgrunden. (Illusturation; Tovatt Architects & Planners AB. Fri användning)

Bild två; Förslag till bebyggelse i påbörjad detaljplan. Vy från sydöst, Orrholmsviken, mot stadsträdgården. (Illusturation; Tovatt Architects & Planners AB. Fri användning)

Föt ytterligare information, kontakta Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79, Karlstads kommuns stadsbyggnadsarkitekt Ossman Shariff, tfn; 054-540 45 48 eller Coop Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02