– Föreningen är bildad; Matbanken i Karlstad vill öppna ny form av matbutik

Alla behöver äta. Men det finns människor som har svårt för att få ekonomin att gå ihop. Av den anledningen har föreningen Matbanken i Karlstad bildats med målsättningen att öppna en butik som bidrar till att minska matsvinnet samtidigt som priserna blir lägre i jämförelse med traditionella livsmedelsbutiker. 

Bakom Matbanken ideell förening står Hela Människan RIA Karlstad, Karlstads Kyrkliga Stadsmission, Svenska Kyrkan Karlstad pastorat, ICA-Maxi Bergvik och Coop Värmland. Föreningen har redan bildats, stadgar är skrivna och en styrelse har utsetts.

  • Vi har en bred förankring i föreningen där var och en kommer att bidra på sitt sätt, säger Marie Björklind från Karlstad Kyrkliga Stadsmission. Vi har ett viktigt arbete framför oss där den långsiktiga målsättningen är att öppna en matbutik som i första hand är riktad till de som behöver det bäst. 

En samhällsinsats för miljön och människan

Matbanken kommer att sälja mat som av olika anledningar inte längre kan säljas i de traditionella dagligvarubutikerna. Det kan handla om att ”bäst-före-datum” närmar sig eller har passerat. Det kan också handla om att förpackningarna på olika sätt har skadats. Matens hantering i den kommande butiken kommer dock att regleras av Karlstad Kommuns livsmedelsinspektörer. Man hoppas också kunna anställa personer som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden.

  • Det handlar om att hjälpa människor, göra en insats för miljön via sänkt matsvinn och skapa sysselsättning till de som hamnat i utanförskap, menar Marie.

Vill komma i gång
En verksamhet av det här slaget behöver finansiering för att komma i gång. Av den anledningen söker man nu offentliga medel från Karlstad Kommun, Region Värmland och övriga offentliga aktörer för att komma i gång med verksamheten.

  • Samtidigt som vi söker medel undersöker vi lämpliga lokaler, distributionsvägar, rutiner för livsmedelshantering och mycket mer. Vi är medvetna om att vi har en del utmaningar framför oss men det känns verkligen som att Matbanken i Karlstad kan bli en realitet inom en inte alltför lång framtid, avslutar Marie Björklind.

 

Ytterligare fakta; Styrelsen i Matbanken Karlstad består av; Ordförande; Bo-Jacob Enqvist, ledamöter; Marie Björklind från Karlstad Kyrkliga Stadsmission, Christer Johansson från ICA Maxi Bergvik, Tage Pettersson från Hela Människan Ria Karlstad och Klas Olsson från Coop Värmland. Ersättare; Märet Engström från Karlstad Kommun, Arne Eriksson från Karlstad Kyrkliga Stadsmission och Margaretha Rudner från Hela Människan RIA Karlstad.

För ytterligare information; kontakta Marie Björklind; tfn; 070-967 12 47