Investering på sex miljoner. Coop Extra Degerfors ställs om till nya Coop.

Efter Degerfors kommuns beslut att detaljplanen tillåter en ny infartsväg och fler parkeringsplatser på Medborgarplatsen ger Coop Värmland beskedet att man kommer att utveckla och investera i nuvarande Coop Extra till profilen Coop.

Illustration över Medborgarplatsen i Degerfors med de nya parkeringsplatserna, infarten och den nya profilen Coop. (Bild; Mondo Arkitekter, fri användning)

 

  • Vi tror på handeln i centrala Degerfors, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander. Vi kommer att kunna ta nya grepp i Degerfors totala handel med nya Coop i centrum som väl kompletterar vår lågprisprofil Pekås på Nya Brogatan.

Planeringsarbetet inleds
När i tiden omställningen påbörjas kommer att bestämmas i samband med de planeringsarbeten som inleds inom kort.

  • Efter beskeden från Degerfors kommun tog vi nyligen det slutliga beslutet om att satsa på butiksprofilen Coop. Tillsammans med kommunen och fastighetsägaren Captiva går vi nu vidare i planeringsarbetet som förhoppningsvis kommer att ge svar på tidpunkten för byggstart inom kort, säger Tomas Sjölander.

Framgångsrik butiksprofil
Coop Värmland har tidigare ställt om ett antal butiker till Stora Coop, Coop eller Lilla Coop på några olika platser i Värmland. Den i Degerfors aktuella profilen Coop kommer att stå för prisvärd, hållbar matglädje där färskvarorna står i centrum.

  • Hittills har vi i år har vi ställt om åtta butiker där samtliga varit lyckosamma och tagits emot väl av våra kunder. Vi är därför övertygade om att satsningen på Coop i centrala Degerfors är det rätta för oss, våra medlemmar och för Degerfors centrumhandel menar Tomas Sjölander.

Butikschefen på Coop Extra Degerfors, Sven-Eric Ericsson, som har en mångårig erfarenhet från handeln i Karlskoga och Degerfors, gläds åt de hittills tagna besluten.

  • Detta är vad som behövs för att handeln i Degerfors centrum inte ska dö ut helt och hållet. Att fortsätta som det är nu hade på sikt varit helt ohållbart, men nu ser vi äntligen en ljusning, avslutar Sven-Eric Ericsson. 

För ytterligare information; kontakta Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-41081 79, butikschef Sven-Eric Ericsson, tfn; 070-541 45 23 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn;010-410 81 02