Investering på sex miljoner kronor. Coop Värmland vill utveckla handeln i centrala Degerfors.

Coop Värmland vill vidareutveckla handeln i centrala Degerfors genom att investera, förnya och anpassa nuvarande Coop Extra för att ställa om till någon av föreningens andra profiler.  Detta var en avsiktsförklaring som lades fram i samband med kommunens offentliga möte på tisdagskvällen.

  • Vi tror på handeln i centrala Degerfors, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander. Därför är vi beredda att investera mångmiljonbelopp för att skapa en betydligt mer attraktiv butik och handelsplats.

Satsningen innebär att man bygger om och anpassar ytorna för att ställa om till någon av föreningens andra profiler; Coop, Lilla Coop eller Pekås. Detta innebär bl.a. möjligheter för fler handelsaktörer att etablera sig i centrum. Något som också kan ge ett uppsving till den övriga centrumhandeln där den i Degerfors välkända ”Bröllopsbutiken” är ett exempel.

  • Av erfarenhet vet vi att handel föder handel, därför är vi övertygade om att våra planer också kommer att gynna fler aktörer i centrala Degerfors, menar Tomas Sjölander.

Beslut i kommunen är en förutsättning
Coop Värmland är tydliga med att planerna förutsätter att kommunen fattar beslut om att utöka antalet parkeringsplatser och möjlighet till infart från Medborgargatan över torget parallellt med att fastighetsägaren Captiva gör vissa utvecklingar av handelsfastigheten.  Degerfors kommun räknar med att fatta beslut i frågan vid kommunalfullmäktiges sammanträde den 18 juni.

  • Vilken butiksprofil det kommer att bli kommer vi ta ställning till efter att kommunen fattat sitt beslut. Men för att lyckas med en satsning i ett centrumläge måste det vara lättillgängligt för kunderna att komma dit och inte minst att parkera.
  •  Nu inväntar vi kommunens beslut innan vi kan gå vidare i processen i form av fackliga förhandlingar. Men då vi haft en bra dialog med både kommun och med fastighetsägare hoppas vi på att frågan går vår väg.

Butikschefen på Coop Extra i Degerfors, Sven-Eric Ericsson, som har en mångårig erfarenhet av handeln i Karlskoga och Degerfors, tror att Coop Värmlands planer är de enda tänkbara.

  • För att inte handeln i Degerfors centrum ska dö ut helt och hållet krävs det en satsning av det här slaget där fler aktörer bereds plats tillsammans med Coop Värmland som är helt rätt för oss, för våra medlemmar och inte minst för centrumhandeln i Degerfors, avslutar Sven-Eric Ericsson.


Bild; Illustrationsskiss över Degerfors centrum med ny infart och nya parkeringar. (Illustration; Mondo Arkitekt, fri användning)

För ytterligare information, kontakta Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79, Sven-Eric Ericsson, butikschef för Coop Extra Degerfors, tfn; 070-541 45 23 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 79