OK Värmland och Coop Värmland i samarbete; Räddar tre landsortsmackar

Ökande miljökrav i kombination med stora investeringsbehov har inneburit att mackdöden, framför allt i landsorten, slagit hårt under de senaste åren. Länge såg det ut som att bensinpumparna i Vikene, Sunnemo och Skillingmark skulle gå samma öde till mötes. Men tack vare ett samarbete mellan OK Värmland, Coop Värmland och Region Värmland kommer man inom kort att erbjuda helt nya bensinpumpar på samtliga tre orter.

I Vikene är den nya moderna bensinpumpen redan i gång och medans Skillingmark och Sunnemo står näst på tur inom några veckor.

  • Hela bensinbranschen investerar just nu i sina anläggningar för att leva upp till allt hårdare krav, säger OK Värmlands VD Stefan Särnehed. Visst är det bra med ökande miljökrav men baksidan kan vara att hundratals av Sveriges landsortsmackar riskerar att helt försvinna, därför känns det jättebra att medverka till något så ovanligt som nya bensinpumpar i Värmlands landsort.

 

 

 

 

 

Bild; f.v; Fredrik Grässjö butikschef Coop Vikene, Moa Nyborg butikschef Coop  Sunnemo, Hanna Holt butikschef Coop Skillingmark, Stefan Särnehed VD OK Värmland och Charlotte Lunås tf. VD Coop Värmland gläds åt de nya bensinpumparna. (Foto; Coop Värmland, fri användning)


Vikene, Skillingmark och Sunnemo
OK och Coop Värmland har sedan länge haft samarbeten genom bensinförsäljning belägen intill landsortsbutikerna Coop Vikene, Sunnemo och Skillingmark. På samtliga orter är butiken och bensinpumpen det enda serviceställe som finns kvar på orten. Många gånger är det flera mil till närmaste ort där man kan handla mat eller tanka bilen.

Moa Nyborg, Hanna Holt och Fredrik Grässjö är butikschefer för Coop Sunnemo, Skillingmark respektive Vikene.

  • Att jobba i lanthandel är mer en livsstil än ett jobb, säger Fredrik Grässjö från Coop Vikene. Vi jobbar och lever tätt intill våra kunder och vi försöker alltid hjälpa till med det mesta som efterfrågas. För oss är det därför jätteviktigt att kunna fortsätta erbjuda bensinförsäljning och i förlängningen handlar det om överlevnad för oss alla.

Värmländskt samarbete
Även Coop Värmland gläds åt att kunna fortsätta ge service i landsbygd och riktar också ett tack till Region Värmland som medverkat till att investeringarna med miljöanpassade bensinpumpar har möjliggjorts.

  • Vi är medvetna om vad butiken och macken betyder för en bygd i Värmlands landsort. Därför är det så kul att vi tillsammans med OK och Region Värmland kan fortsätta att verka för att hela Värmland ska leva, avslutar Coop Värmlands tf. VD Charlotte Lunås.

För ytterligare information, kontakta; Stefan Särnehed, VD OK Värmland, tfn; 070-664 08 30, Charlotte Lunås, tf. VD Coop Värmland, tfn; 010-410 81 20, Fredrik Grässjö butikschef Coop Vikene, tfn; 072-217 56 09, Hanna Holt butikschef Coop Skillingmark, tfn; 072-203 24 41, Moa Nyborg butikschef Coop Sunnemo, tfn; 072-217 87 12 eller Coop Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02