Pant från Coop Värmlands medlemmar gav 14 224 träd

I ett 50-tal av Coop Värmlands butiker finns det möjlighet att skänka värdet av inlämnade pantburkar och flaskor till biståndsverksamhet. Under 2020 skänkte Coop Värmlands medlemmar och kunder 284 654 kronor den vägen. Pengarna går till Vi-skogen och möjliggör att 14 224 träd kan planteras i östra Afrika.

Coop Värmlands VD Anneli Borg Lundgren, foto; Coop Värmland (Fri användning)

  • Vi-Skogen är en partipolitisk och religiöst obunden organisation som är knuten till den svenska konsumentkooperationen, säger Coop Värmlands VD Anneli Borg Lundgren.

Väl använda pengar
I Värmland är det medlemmarna som handlar på Coop Vikene i Brunskog tätt följd av Stora Coop Hammarö som är mest flitiga att använda sig av den så kallade pantknappen. Pengarna som kommer in via burkar och flaskor kommer att bli väl använda. För tjugo pantade kronor kan en bonde i östra Afrika plantera ett nytt träd.

  • Genom att plantera träd tillsammans med lokalbefolkningen bekämpar man på samma gång fattigdom, klimatförändringar och utarmningen av den biologiska mångfalden. Vi är därför stolta och tacksamma för det stöd vi får genom pantknappen, säger Eva Åberg, verksamhetschef i Vi-Skogen.

Coop Värmland är mycket positiva till insamlingen.

  • Det gläder oss att de insamlade summorna ökar – och det mitt i coronakrisen. Biståndsknappen är ett enkelt och smart sätt för våra medlemmar att få vara med att hjälpa. Många små belopp blir betydelsefulla summor som betyder mat på bordet och möjlighet att lyfta sig ur fattigdom för många människor. Dessutom gör det skillnad för klimatet, avslutar Anneli Borg Lundgren.

Bild; Pantknappen, foto; Vi-skogen (Fri användning

Om Vi-skogen; Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering och stöd till bönder arbetar med att bekämpa fattigdom och klimatförändringar. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforesty – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarna. Sedan starten 1983 har organisationen bidragit till att plantera över 134 miljoner träd i Rwanda, Tanzania, Uganda och Kenya och under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom. Se gärna; www.viskogen.se

För ytterligare information; kontakta Coop Värmlands VD Anneli Borg Lundgren, tfn; 073-097 3730, pressansvarig Vi-skogen Joakim Rådström, tfn; 072-070 72 95 eller Coop Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02