Pant från Coop Värmlands medlemmar gav 14 856 träd

I ett 50-tal av Coop Värmlands butiker finns det möjlighet att skänka värdet av inlämnade pantburkar och flaskor till biståndsverksamhet. Under 2018 skänkte Coop Värmlands medlemmar 297 135 kronor den vägen. Pengarna går till Vi-skogen och gör att 14 856 träd kan planteras i östra Afrika.

Bild; Möjlighet att skänka värdet av panten till Vi-skogen finns i ett 50-tal av Coop Värmlands butiker. (Foto; We Effect. Fri användning)

  • Vi-skogen är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden organisation som är knuten till den svenska kooperationen, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander.

Väl använda pengar
Pengarna som kommer in via burkar och flaskor kommer att bli väl använda. För tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd.

  • Vi vill rikta ett stort tack till alla som trycker på biståndsknappen hos Coop Värmland. Panten ger dubbel nytta när den återvinns och dessutom bekämpar både fattigdom och klimatförändringar. Träden som planteras ger en bättre miljö, pengar till barnens skolgång och skyddar människorna från klimatförändringarnas effekter, säger Maria Schultz, internationell chef på Vi-skogen.

Coop Värmland är mycket positivt inställda till insamlingen.

  • Det gläder oss att de insamlade summorna ökar år från år. Biståndsknappen är ett enkelt och smart sätt för våra medlemmar att vara med att hjälpa. Många små belopp blir betydelsefulla summor för hjälp till självhjälp åt fattiga. 14 856 träd medverkar till att ge liv, hopp och framtidstro, avslutar Coop Värmlands VD Tomas Sjölander.

Ytterligare fakta; Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering och stöd till bönder arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra miljön. Grunden för Vi-skogen är agroforesty – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarnaSedan starten 1983 har organisationen bidragit med att plantera 123 miljoner träd i Rwanda, Tanzania, Uganda och Kenya. www.viskogen.se

För ytterligare information, kontakta Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79, kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02 eller Kajsa Liljegren, presskontakt på Vi-Skogen, tfn; 08-120 371 35