Pant från Coop Värmlands medlemmar gav 14 859 träd

I ett 50-tal av Coop Värmlands butiker finns det möjlighet att skänka värdet av inlämnade pantburkar och flaskor till biståndsverksamhet. Under 2019 skänkte Coop Värmlands medlemmar 297 135 kronor den vägen. Pengarna går till Vi-skogen och gör att 14 859 träd kan planteras i östra Afrika.

  • Vi-skogen är en partipolitisk och religiöst obunden organisation som är knuten till den svenska konsumentkooperationen, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander.

Väl använda pengar
I Värmland är det medlemmarna i Hammarö kommun tätt följd av Kils kommun som är mest flitiga med att använda sig av den så kallade pantknappen. Pengarna som kommer in via burkar och flaskor kommer att bli väl använda. För tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd.

  • När panten som återvinns dessutom bidrar till att bekämpa både fattigdom och klimatförändringar gör den dubbel nytta. I de länder vi arbetar saknar människor marginaler och i dessa utmanande tider, med den globala coronakrisen, är vårt arbete viktigare än någonsin. Vi är otroligt tacksamma för det stöd vi får, säger Eva Åberg, verksamhetschef för Vi-skogen.

Coop Värmland är mycket positiva till insamlingen.

  • Det gläder oss att de insamlade summorna fortsätter att öka. Biståndsknappen är ett enkelt och smart sätt för våra medlemmar att få vara med att hjälpa. Många små belopp blir betydelsefulla summor som betyder mat på bordet och möjlighet att lyfta sig ur fattigdom för många människor. Dessutom gör det skillnad för klimatet, avslutar Coop Värmlands VD Tomas Sjölander.

Om Vi skogen; Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering och stöd till bönder arbetar med att bekämpa fattigdom och klimatförändringar. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforesty – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarna. Sedan starten 1983 har organisationen bidragit till att plantera över 134 miljoner träd i Rwanda, Tanzania, Uganda och Kenya. Se gärna; www.viskogen.se

För ytterligare information; kontakta Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79, kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02 eller Malin von Strauss, pressansvarig för Vi-skogen, tfn; 072-070 52 86