Pressmeddelande 2001-06-01

Konsum Ilanda blir Pekås!
Konsum Värmland överför butiken på Ilanda, Karlstad till dotterföretaget PEKÅS.

Bakgrunden till beslutet är att PEKÅS-profilen är bättre anpassad till områdets nya förutsättningar främst inom konkurrens- och trafiksituationen – och inte minst att Pekås sedan tidigare har huvudkontor och lager, men ingen butik, vid Ilandaområdet.

 • Med nya aktörer inom Karlstadsområdet, Ilandas nya trafiksituation och de framtidsplaner vi har på Bergvik innebär att Pekås-profilen är mer anpassad till området. Detta innebär också att innevånarna vid Skåreområdet får en butikstyp med lågprisprofil att välja bland, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Leif Olsson.
 • Med nya aktörer inom Karlstadsområdet, Ilandas nya trafiksituation och de framtidsplaner vi har på Bergvik innebär att Pekås-profilen är mer anpassad till området. Detta innebär också att innevånarna vid Skåreområdet får en butikstyp med lågprisprofil att välja bland, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Leif Olsson.
 • Lördagen den 15:e maj tog  styrelsen och förvaltningsrådet, efter fackliga förhandlingar, det slutliga beslutet om att överföra Konsumbutiken vid Ilanda Karlstad till dotterföretaget Pekås. Det innebär att omprofileringen beräknas vara färdigställd vid månadsskiftet augusti-september.

  • De anställda vid nuvarande Konsum Ilanda kommer att beredas fortsatt anställning inom koncernen. Antingen på nya Pekås Ilanda, eller vid någon av våra övriga försäljningsställen.

  Sedan februari månad 2000 ingår, den sedan tidigare Axfoodanslutna, lågpriskedjan Pekås via förvärv som dotterföretag till Konsum Värmland. Pekås består för närvarande av sex butiker i Värmland; Rud och Viken i Karlstad, Torsby, Hagfors, Filipstad och Sunne. Sedan tidigare finns också ett huvudkontor och lager, men ingen butik, vid Ilandaområdet.

  • Beslutet känns därför naturligt då vi totalt sett blir mer effektiva genom att samla både huvudkontor, lager och butik för Pekås vid ett och samma område.

  Under året har stora försäljningsframgångar kunnat konstateras vid samtliga Pekåsbutiker. Detta till stor del beroende på en fortsatt hög skötselnivå, en tydlig profil och införandet av Konsum Värmlands medlemskort.

  • Genom de synergieffekter förvärvet av Pekås inneburit, bl a genom Lagercentralens volymökningar, kan vi konstatera en utökad möjlighet till lönsamhetsförbättringar för hela föreningen, avslutar Leif Olsson.

  – – –

  För ytterligare upplysningar kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson 054-220102 eller Pekås VD Anders Kyrkander 070-5520103