Pressmeddelande 2001-06-19

GEMENSAMT JA TILL COOP NORDEN
– KONSUM VÄRMLAND BESTÅR!

Dagligvaruverksamheterna i de tre nordiska konsumentkooperationerna i Danmark, Norge och Sverige läggs samman i ett gemensamt bolag, Coop Norden AB, som startar sin verksamhet den 1 januari 2002. Beslutet har tagits av stämmorna i den danska konsumentkooperationen FDB, den norska, Coop Norge och svenska KF. Styrelsen i Konsum Värmland har dock beslutat att Konsum Värmland ska verka som en självständig förening även i framtiden.

Det nya bolaget Coop Norden blir Nordens största aktör på dagligvarumarknaden med en omsättning i den nya koncernen på närmare 80 miljarder kronor, och närmare 26 000 anställda. Samarbetet omfattar 2 500 butiker och stormarknader. Från den svenska kooperationen ingår de av KF ägda Gröna Konsum, Obs!, B&W, Robin Hood och Coop Forum. Från Coop Norge ingår Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked, Coop Obs! samt en rad industriverksamheter. Från FDB i Danmark ingår butikskedjorna Kvickly, SuperBrugsen, DagliBrugsen, LokalBrugsen, Irma, Fakta och Dansk Kaffekopmagni.

  • Konsum Värmland kommer att fortsätta verka som en självständig förening som ägs och styrs av de värmländska medlemmarna. Som delägare i KF hyser vi goda förhoppningar att den nordiska kooperationen stärks och att samarbetet medför lägre inköpspriser även för oss, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson med anledning av beslutet.

Sammanläggningen omfattar inte de tre förbunden – FDB i Danmark, Coop Norge och KF. Varje förbund fortsätter att driva sin medlemsverksamhet, och medlemmarna kvarstår i sina föreningar. Det högsta gemensamma organet i Coop Norden-koncernen blir stämman, där de tre länderna representeras av högst 60 ombud vardera.

I det gemensamma bolaget Coop Norden kommer KF att äga 42 procent, FDB 38 procent och Coop Norge 20 procent.

– – –

För ytterligare upplysningar kontakta; Konsum Värmlands VD Leif Olsson telefon 054-221000, informationschef Klas Olsson tel 054-220102 eller 070-6017152. E-post; info@konsumvarmland.se

Konsum Värmlands VD Leif Olsson telefon 054-221000, informationschef Klas Olsson tel 054-220102 eller 070-6017152. E-post; info@konsumvarmland.se