Pressmeddelande 2003-02-21

Konsum Värmlands nye VD är uppvuxen inom Konsum
– För mig stämmer det att arbeta inom Konsum.

– Kooperationen är en fantastiskt fin idé och jag är övertygad om att företagsformen även kommer att vara framgångsrik i framtiden.  Själv har jag varit privilegierad och haft stimulerande arbetsuppgifter med möjligheten till utbildning genom åren, säger Konsum Värmlands tillträdande VD Steve Fredriksson.

Konsum Värmlands nuvarande VD Leif Olsson kommer att gå i pension i samband med föreningsstämman den 13 maj. Efter ett omfattande rekryteringsarbete, som pågått sedan september förra året med sökande från hela landet, har styrelsen och förvaltningsrådet  beslutat utse nuvarande marknadschefen Steve Fredriksson till Leif Olssons efterträdare. Steve tillträder sin nya befattning den 14 maj.

Uppväxt i Konsum

Steve Fredriksson är en 45-årig trebarnsfar, ursprungligen bördig från Norge, som flyttade till Värmland i tidig ålder. Sedan många år är han bosatt i Karlstad. Han har gått den klassiska långa vägen och tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv inom kooperationen. Steve är till och med bokstavligt talat uppvuxen i en konsumbutik. En del av hans barndom tillbringade han i Svanskog där hans mor var konsumföreståndare.

     Vi bodde i lägenheten ovanför butiken. Så jag har många tidiga och roliga bardomsminnen från Konsum och den speciella butiksmiljön.

Studier kombinerat med arbete

Redan i grundskolan jobbade han extra inom dåvarande Nordmarkens konsumtionsförening i Årjäng. Efter genomförd gymnasieskola började han på heltid som biträde vid Konsum Möbelköp i Säffle och Konsum Stormarknad Arvika för att så småningom avancera till butikskonsulent. Därefter genomgick Steve en tvåårig utbildning vid kooperationens dåvarande utbildningsenhet Vår Gård i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Efter några år inom Konsum Sörmland i ledande befattningar återvände han till Konsum Värmland som biträdande planeringschef och sedan 1990 är han alltså marknadschef. I kombination med yrkeslivet har han även ägnat sig åt studier. Bland annat IFL – institutet för högre ledarskap.

      För mig stämmer det att arbeta inom Konsum. Kooperationen är en fantastiskt fin idé och jag är övertygad om att företagsformen även kommer att vara framgångsrik i framtiden.  Själv har jag varit privilegierad och haft stimulerande arbetsuppgifter med möjligheten till utbildning genom åren.

Fortsatt självständighet

Det hör inte till vanligheterna att man byter VD i Konsum Värmland. På drygt 37 år blir Steve Fredriksson den tredje personen som kommer att leda ett företag som alltid varit framgångsrikt och slagit vakt om sin egen självständighet. En självständighet som blir alltmer unik när den övriga detaljhandeln globaliseras i en allt snabbare takt. Men hur känns det att efterträda nuvarande VD Leif Olsson och få ett tungt ansvar att säkerställa framgången även inför framtiden?

         Det ställer naturligtvis stora krav på min person. Men det är med en blandning av ödmjukhet och stolthet jag känner inför att överta ledarrollen. Min självklara ambition är  att vara med och bidra till att föreningen bibehåller sin tätposition och självständighet. Vi ska med kraft fortsätta att verka som en självständig förening i Värmland. Styrelsen är mycket tydlig på den punkten.

Konsum fyller 100 år i Värmland

När Konsum Värmland skiftar VD den 14 maj är det under ett historiskt år. 2003 är nämligen året då kooperationen har verkat i 100 år i Värmland. Än så länge är Steve Fredriksson, som han säger, bara mentalt förberedd för sin nya uppgift. Några stora nyheter inför framtiden i sin nya roll som VD är han inte beredd att berätta om, men han ser fram mot ett lyckat 100-årsjubileum.

         Det kommer att bli festligheter under hela året. Vår kooperativa ägandeform innebär att vi idag är unika på så mycket. Det handlar om ägandeformen, den lokala profilen och grundmeningen med Konsum. Det vill vi visa upp med vårt jubileum, menar Steve.

         Det har varit ett oerhört ansvarsfullt och viktigt uppdrag som styrelsen haft med att rekrytera ny VD till Konsum Värmland. I nära samarbete med rekryteringsföretaget Dufwa Ledarskap och de fackliga parterna har vi intervjuat ett 20-tal personer av totalt 40 sökande. Styrelsen och förvaltningsrådet är därför helt eniga om att Steve har den detaljhandels- och produktionserfarenhet som krävs för att leda Konsum Värmland in i en fortsatt framgångsrik framtid, avslutar styrelsens ordförande George Axelsson.

– – –

För ytterligare information kontakta; Informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152. E-post; info@konsumvarmland.se