Pressmeddelande 2003-06-05

214 000 kronor från plastkassar till miljön
På självaste världsmiljödagen, den 5 juni, delade landshövding Kerstin Wallin ut närmare 214 000 kronor ur Konsum Värmlands miljöfond.

 Tre av de större priserna tilldelades innovationsföreningen Drivhjulets ungdomsverksamhet för biobränsle, Naturskyddsföreningen i Värmland för ett naturläger samt till Edbergscentrum för ett ungdomsprojekt i miljöfrågor.

Konsum Värmlands miljöfond bildades 1994 och har till uppgift att stimulera miljöfrämjande åtgärder i Värmland. Fonden finansieras genom att fem öre av varje försåld plastkasse skjuts till och står öppen för föreningar, företag eller enskilda att söka från. Vilka som till sist ska ta del av medlen avgörs av en oberoende jury där landshövding Kerstin Wallin är ordförande. I juryn ingår dessutom Karlstads kommundirektör Anna Sandborgh, Hushållningssällskapets VD Anders Heimer och Konsum Värmlands styrelseordförande George Axelsson.

Faktum är att det blivit gott om  5-öringar från ett 60-tal butiker under årens lopp. Under åren 1995-2003 har miljöfonden, tillsammans med årets 215 000 kronor, faktiskt delat ut närmare 2 Mkr. Temat för årets utdelning har varit ”Projekt som inspirerar och engagerar Värmlands unga till bevarande av vår närmiljö”.
Att ge möjlighet till små och stora projekt som gynnar den lokala miljön känns jättebra. Att plastkassarna som finansierar fonden kommer från återvunnen plast gör saken sannerligen inte sämre, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

120 000 kronor till innovationsföreningen Drivhjulet
Innovationsföreningen Drivhjulet, Karlstad, tilldelades 120 000 kronor för att vidareutveckla sin verksamhet med inriktning på ungdom. Drivhjulet är en livaktig förening som har en omfattande ungdomsverksamhet. Man arbetar mycket med miljötekniska lösningar bland annat för bilar, gräsklippare, motorer med mera. Pengarna ska också användas till en beställning av en etanolkonverterad bil av äldre modell. På så sätt sysselsätter man en mängd ungdomar med ett tekniskt miljöprojekt under en längre tid.
  Innovationsföreningen Drivhjulet har under många år bedrivit en dokumenterad framgångsrik ungdomsverksamhet med inriktning på miljö, något som ligger i linje med årets tema, säger Konsum Värmlands miljösamordnare Marie Jönsson.

Läger och ungdomsseminarier
Naturskyddsföreningen i Värmland tilldelades 25 000 kronor. Pengarna kommer att användas till ett naturläger för ungdomar under 2004. Till lägret ska personer med stor sakkunskap om den värmländska naturen bjudas in. Meningen är att ungdomar ska inspireras till att lära sig mer och får uppleva känslan för naturen. Vidare tilldelades Edbergscentrum 20 000 kronor för delfinansiering av ett långsiktigt ungdomsprojekt för  miljöfrågor. Ett projekt som ska genomföras i samarbete med Karlstads universitet.
  Projekten har en bra spridning med tanke på att det ena är konkret och det andra är mer långsiktigt, menar Marie Jönsson.

Skolor och förskolor
Botilssäters skola och förskola, vid Värmlandsnäs utanför Säffle, tilldelades 20 000 kronor. Skolan har under många år arbetat med natur och miljö som ett naturligt inslag. Pengarna ska användas till att förstärka utemiljön för skolans elever. Målsättningen är att skapa en utemiljö som blir till ett stort och utvecklingsbart pedagogiskt rum.

Dessutom tilldelades Romstad förskola i Karlstad 8 800 kronor och förskolan Mossen i Grums 5 000 kronor för förbättrande av elevernas utemiljö. Agnetebergsskolan i Arvika tilldelades 5 000 kronor för ett projekt som syftar till att följa och dokumentera ett träds uppväxt genom årstiderna. Och till sist tildelades OK Tyr, Kristinehamns OK, Deje SF och Sisu Forshaga 10 000 kronor. Pengarna blir till hjälp att finansiera de kostnader det för med sig att miljödiplomera orienterings SM som kommer att arrangeras den 12 – 21 september i Värmland.
  Samtliga priser som utdelas i år är avsedda att öka den kort- och långsiktiga miljömedvetenheten bland barn och ungdom, avslutar Marie Jönsson.

För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson 054-220102 (070-6017152) eller miljösamordnare Marie Jönsson 054-220134. E-post; info@konsumvarmland.se

Pressmeddelandet har skickats till; NWT, VF, Radio Värmland, Värmlandsnytt, TV 4 Värmland samt till ett antal branchtidningar.