Pressmeddelande 2003-10-07

Konsum Värmland söker nya affärslägen i Karlstad
–  Vi är ett lokalt företag med Värmland som enda marknad.

För att på sikt kunna behålla vår egen livsmedelsindustri i Karlstad med 400 anställda i en alltmer konkurrensutsatt detaljhandelsbransch måste vi tillåtas expandera, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Konsum Värmland skickade i fredags in en intresseanmälan till Karlstad kommun om att få etablera en helt ny livsmedelsbutik intill Sandbäcken vid södra Råtorp i Karlstad. Läget är norr om Infanterigatans korsning med Råtorpsvägen.  Den totala ytan för området är på cirka 8 000 kvm och är, enligt Steve Fredriksson, ett attraktivt och trafikorienterat läge.
 Vi bedömer området som mycket lämpligt för livsmedelshandel. Dels med tanke på tillgängligheten och trafikintensiteten men också att Råtorp är ett expansivt område som växer.
 I dagsläget kan vi inte säga i vilken profil eller hur stor den nya butiken kommer att bli. Men vi hoppas få tillåtelse till etablering så att projekteringsarbetet kan starta omgående. Det är viktigt med tanke på hur snabbt konkurrenssituationen förändras i Värmland.

Fler butiker i Karlstad ska rädda livsmedelsindustrin
Utöver marken vid Råtorp är man intresserade av ytterligare lägen för etableringar av nya butiker i Karlstadområdet. Exakt var och i vilken utformning och profil är i dagsläget inte klart. En av de främsta anledningarna till nyetableringarna är att man vill slå vakt och värna om den egna livsmedelsindustrin som ligger vid Orrholmen i Karlstad. En anläggning som är bland de sista i sitt slag och som idag sysselsätter cirka 400 anställda.
 Nya detaljhandelskedjor som tillverkar och beställer sina varor utanför Värmland kommer att växa upp som svampar ur jorden under de närmaste åren. Konkurrens har vi ingenting emot. Men för att vi på sikt ska kunna behålla vår livsmedelsanläggning med en mängd lokala underleverantörer måste vi behålla en viss volym och tillåtas att expandera.
 Dessutom kommer Karlstads attraktionskraft som detaljhandelsområde att öka ytterligare. Det är bland annat Bergviksområdets framgångar ett konkret bevis för, avslutar Steve Fredriksson
.

För ytterligare information kontakta VD Steve Fredriksson telefon 054-220100 eller informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152. E-post ;info@konsumvarmland.se

Pressmeddelande har skickats till; NWT, VF, Radio Värmland, TV 4 Värmland och Värmlandsnytt samt diverse branschtidningar.