Pressmeddelande 2004-03-23

Trots ökad konkurrens och stora direktavskrivningar under 2003;
Fortsatt framtidstro hos Konsum Värmland!

2003 var ett mycket händelserikt år för Konsum Värmland. Vi firade jubileum, färdigställde Bergvik Köpcenter, satsningarna och investeringarna fortsatte på den egna livsmedelsindustrin och på flera av butikerna. Men framförallt har vi sett början på en helt ny konkurrenssituation som kommer att ställa nya krav på en lokal aktör som oss, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

Bakgrunden till Steve Fredrikssons uttalande är att Konsum Värmland presenterade ett minskat resultat för 2003 jämfört med föregående år. Konsum Värmlands resultat efter finansiella poster uppgick till 34 Mkr (48 Mkr).  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 32 Mkr (60 Mkr) I resultatjämförelsen för koncernen ska beaktas att realisationsvinst från fastighetsförsäljning motsvarande 20 Mkr upptogs i resultatet för 2002.
  Med tanke på att vi gjort stora direktavskrivningar på de investeringar som gjorts är vi relativt nöjda med resultatet för 2003. Vi har en stark ekonomi som är en förutsättning för att kunna fortsätta verka som en lokal förening med egen livsmedelsindustri i en handelsmarknad som blir alltmer globaliserad.

Livsmedelsindustri kräver hög marknadsandel
Koncernens totala nettoomsättning uppgick till 2,9 miljarder kronor eller en ökning med 29 Mkr. Det innebär att föreningen försvarar den höga marknadsandelen, en av landets högsta inom svensk konsumentkooperation. En av anledningarna till att en stark marknadsposition är viktig för Konsum Värmland är att man vill värna om den egna livsmedelsindustrin – i dagligt tal kallat DC.
  Till skillnad från våra konkurrenter har vi bara länet som vårt marknadsområde. För att kunna fortsätta bedriva verksamhet i vår livsmedelsindustri, som är en av landets modernaste men också den minsta i sitt slag, måste den höga marknadsandelen försvaras.

289 Mkr i investeringar
Under året färdigställdes Bergvik Köpcenter vilket innebär att Konsum Värmland är en av de större fastighetsägarna på området. Köpcentrat är idag en av landets största och fungerar, enligt Steve Fredriksson, som en magnet för länets övriga handel. Dessutom har det investerats i butikerna i Molkom, Skillingmark, Herrhagen och Filipstad. Helt nya fackhandelskoncept har öppnats i Kristinehamn och Säffle. Dotterföretaget Pekås köpte också konkursdrabbade Eurospar i centrala Säffle. Den totala investeringsnivån för året uppgick till hela 289 Mkr.
 Bara i Filipstad uppgick investeringskostnaderna till drygt 25 Mkr. Det är ett synbart bevis för att vi tror på handeln över hela länet.

Ny marknadssituation
Under året är det fler stora aktörer som vill vara med att dela på den relativt lilla marknaden som finns i länet. Bland annat är det tyska Lidl som påbörjat sitt intåg. Det medför en ökad konkurrens, framförallt i de större orterna. Som grädde på moset befarar man också en minskad Norgehandel på grund av den norska kronans låga kurs. Steve Fredriksson hävdar att konkurrens är sunt. Men att den nya marknadssituationen också kan medföra konsekvenser i glesbygdshandeln.
 Under många år har vi skjutit till pengar från större butiker för att täcka upp underskotten på många mindre. På några av de större orterna har, eller kommer, internationella jättekedjor att etableras. Det innebär mindre möjligheter för att i vissa fall fortsätta subventionerna.
Redan nu höjer man alltså ett varningens finger för butiksnedläggningar. Hur många, vilka och när som kommer att föreslås avslöjas de närmaste dagarna.
 Styrelsen kommer att lägga ett förslag inom kort. Inget fattas förrän vi rådgjort med personal, fack, förtroendevalda och med medlemmarna. Men redan nu kan jag avslöja att inga orter där butiken är ensam blir aktuella. Vi har en tydlig ambition att se till den totala samhällsservicen.

27 Mkr i premier och fler medlemmar
Sedan tidigare är över 80 procent av länets hushåll medlemmar och delägare i Konsum Värmland. Sedan premieprogrammet infördes 1999 har över 15 000 medlemmar tillkommit. Och ökningen fortsatte under året. Antalet nya medlemmar uppgick till 3 255 personer för att den 31/12 uppgå till 106 785 medlemmar.
 Att medlemsökningen fortsätter tar vi som ett synbart bevis att en förening som Konsum Värmland med en lokal förankring med en egen tillverkningsindustri har framtiden för sig.

Fortsatt offensiv framtidssatsning för ökad försäljning
För närvarande pågår, eller planeras, utvecklande åtgärder i de bägge stormarknaderna i Arvika, i stormarknaden Säffle och Sunne samt i Konsumbutikerna; Forshaga, Årjäng, Skoghall och Kil. I Konsum Högboda har man nyöppning under våren efter en utbyggnad, samtidigt som man undersöker möjligheterna att bygga en helt ny butik i Sysslebäck. Ett prioriterat arbetsområde är att starta en totalrenovering av butiken i Charlottenberg vilket är kopplat till en avlastningsbutik vid området Tallmon.  Dessutom vill man utveckla sig i Karlstad med Mitt-i-city, nya butikslägen och vidareutveckling av den egna livsmedelsindustrin – DC.
 Projekten är många och omfattande.  Om vi visar mod, vilja och engagemang kommer vi att lyckas. Vi ser positivt på framtiden, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information kontakta;
VD Steve Fredriksson, tfn 054-220100 eller informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152.