Pressmeddelande 2004-05-06

Beslut har fattats av Konsum Värmlands förvaltningsråd – Likenäs får respit
Två Konsumbutiker med stora förluster läggs ned i slutet av maj

  Butikernas förluster har ökat de senaste åren. Sedan 1999 har underskottet uppgått till närmare 4 miljoner kronor på de bägge butikerna. Det finns en smärtgräns även för oss. Däremot har vi fått förslag från medlemmarna i Likenäs vilket innebär att den butiken får mer tid på sig innan ett avgörande beslut kan fattas, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson med anledning av att förvaltningsrådet beslutat att stänga konsumbutikerna på Vallgatan i Säffle och i Gunnarskär på Hammarö.

I mitten av mars aviserade styrelsen att tre av de mindre butikerna, Vallgatan i Säffle, Gunnarskär på Hammarö och Konsum Likenäs kommer att föreslås nedläggningar. Orsaken var stigande förluster som hela tiden accelererade. Frågan har därefter diskuterats med medlemmar, förtroendevalda och personalen.
 Vi ville diskutera förslagen för att se om utvecklingen kunde vändas. Tyvärr ser vi ingen möjlighet att få rätsida på två av butikernas utveckling. Det finns en smärtgräns för hur stora förlustsiffrorna får bli. Därför har styrelsen och förvaltningsrådet beslutat att Konsum Vallgatan i Säffle och Gunnarskär på Hammarö ska stängas den 28 maj.

Konsum Likenäs får respit
För Konsum Likenäs del fattades inget nedläggningsbeslut. Orsaken är att det inkommit förslag från personal, medlemmar och förtroendevalda, som ännu inte prövats, hur den negativa resultatutvecklingen kan vändas. Förslagen handlar till stor del om att butiken ska göras mer lättarbetad genom anpassning av sortimentet, ökning av genomsnittsinköpen per kund och en allmänt ökad kostnadsmedvetenhet.
 Vi ger butiken en chans att se om de nya förslagen ger någon effekt. Men helt klart är att resultatnivån måste förbättras avsevärt för att butiken ska ha någon långsiktig framtid, understryker Steve Fredriksson.

Alternativa butiker
Gemensamt för de två butikerna är att det finns alternativa inköpsmöjligheter. Det är inte mer än någon kilometer till närmaste alternativa konsumbutik.
 Självfallet beklagar vi utvecklingen för de bägge butikerna. Men samtidigt är det viktigt att understryka  att det finns fler konsumbutiker på bara någon kilometers avstånd på bägge platserna.

Hur många anställda som berörs är det ännu för tidigt att sia om då fackliga förhandlingar pågår.
 Vi har fått information om resultatsituationen för Konsum Gunnarskär och Vallgatan. Tyvärr måste vi konstatera att förutsättningarna inte ger butikerna någon framtid, säger Gunilla Magnusson, facklig samordnare för Handelsanställdas Förbund.
 Personalen har gjort ett bra arbete, ingen skugga ska falla över dom. Av tradition har vi alltid tagit hand om våra anställda och det kommer vi att göra på bästa sätt också i dessa bägge fall avslutar Steve Fredriksson.

Information/Klas Olsson


Övriga fakta;
1999 gick Konsum Gunnarskär i förlust med 411 000 kronor, 2000; 786 000 kronor, 2001; 515 000 kronor, 2002; 400 000 kronor, 2003 967 000 kronor.

1999 gav Konsum Vallgatan ett överskott på 23 000 kronor, 2000 ett underskott på 32 000 kronor, 2001 underkott med 99 000 kronor, 2002 underskott med 266 000 kronor och 2003 underskott med 426 000 kronor.

För ytterligare information kontakta; VD Steve Fredriksson, 054-220100 eller informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152.