Pressmeddelande 2004-08-26

–   Konsum Karlskoga och Konsum Värmland;
Två Värmländska konsumföreningar utreder samgående

Utvecklingen i Karlskoga och övriga Värmland kräver att vi utnyttjar alla resurser maximalt. Vår uppgift är att verka för medlemmarnas bästa och säkerställa en stark kooperation i landskapet. Därför kommer vi att utreda förutsättningarna för ett samgående mellan de två konsumföreningarna i Värmland, säger Konsum Karlskogas styrelseordförande Stig Ståhlberg.

Det var i början av veckan de bägge föreningarnas styrelser kom överens om att utreda förutsättningarna för ett samgående. Bakgrunden är den hårdare konkurrensen i landskapet och den pågående integrationen bland företagen inom detaljhandeln i Norden. Även konsumentkooperationen i Danmark, Sverige och Norge har tagit steget mot en ökad samverkan genom det tidigare bildandet av Coop Norden.
 Vår uppfattning är att det behövs en stark, oberoende och fristående förening i Värmland. Det är en av huvudanledningarna till att vi nu påbörjar en utredning om ett samgående, säger Stig Ståhlberg.

Synergieffekter
Konsum Värmland och Konsum Karlskoga har sedan tidigare ett långtgående samarbete, främst inom inköps-, transport- och personalutbildningsfrågor. Ett samarbete som varit naturligt med tanke på den geografiska närheten och att Konsum Värmland är en förening, som förutom rent administrativa resurser, även har en egen livsmedelsindustri med chark, bageri, färskvaru-, lager- och transportcentral.
Genom att bättre utnyttja gemensamma resurser kan vi spara pengar och skapa förutsättningar för lägre priser. Det ger oss ännu bättre förutsättningar för att stärka konkurrenskraften och säkerställa en stark kooperation i framtiden.

Medlemmarna avgör
Styrelsen i Konsum Värmland och Konsum Karlskoga har, i samarbete med Kooperativa Förbundet, tillsatt ett oberoende grupp som ska utreda förutsättningar och konsekvenser för ett eventuellt samgående. Resultatet ska sedan presenteras för varje förenings medlemsorganisation redan under hösten.
 Styrelsen i varje förening har redan ställt sig positiva till att utreda ett samgående. Utredningen ska presenteras vid extra föreningsstämmor i Konsum Karlskoga under hösten. Då får varje medlemsrepresentant möjlighet att besluta hur framtiden ska gestalta sig.
 Värmland är av tradition ett av landets starkaste kooperativa fästen. I en förändrad omvärld med negativ befolkningsutveckling och en hårdare konkurrens är det upp till oss att föra den lokala kooperativa traditionen vidare, säger Stig Ståhlberg.
Även inom Konsum Värmland är man positiv till utredningen och framhåller att man kan ha ett stort utbyte av varandra.
 Konsum Karlskoga är en välskött förening som alltid varit starka i Karlskoga. Vi ser dem som en naturlig samarbetspartner där vi kan få ett stort ömsesidigt utbyte, avslutar Konsum Värmlands styrelseordförande George Axelsson.

Fakta Konsum Värmland
Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i ett 70-tal försäljningsställen över hela länet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med sju butiker samt XL-Mat med inriktning mot Norgehandeln.  Föreningen har också en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 108 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick under förra året till 2,9 miljarder kronor. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket expansivt skede. För ytterligare information om Konsum Värmland, se gärna;
www.konsumvarmland.se

Fakta Konsum Karlskoga
Konsum Karlskoga, med huvudkontor och styrelse i Karlskoga, bedriver verksamhet i Karlskoga/Degerfors i två Prix Stormarknad och fem konsumbutiker. Föreningen är också framgångsrikt i möbelsektorn med  möbelvaruhuset Svenska Hem Interiör. Föreningen ägs av sina cirka 17 000 medlemmar och har cirka  120 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick under förra året till 284 miljoner kronor. Föreningen är stark inom sitt verksamhetsområde och har genomgått en förnyelseprocess under de senaste åren. För ytterligare information om Konsum Karlskoga, se gärna;
www.konsumkarlskoga.se

 

För ytterligare information, kontakta Konsum Karlskogas styrelseordförande Stig Ståhlberg tfn; 0586-369 69 eller Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson 054-22 01 02 eller 070-601 71 52.

Pressmeddelandet har skickats till; Karlskoga-Kuriren, Karlskoga Tidning, Nerikes Allehanda, Radio Örebro, NKP, Värmlands Folkblad, Nya Wermlands-Tidningen, Radio Värmland, Tvärs-Nytt, Värmlands-Nytt, Karlstad-Tidningen och TV 4 Värmland.