Pressmeddelande 2004-11-05

–  Konsum Karlskoga och Konsum Värmland
Två Värmländska konsumföreningar går samman!

I torsdags kväll fattade Konsum Karlskogas andra föreningsstämma det enhälliga beslutet att gå samman med Konsum Värmland. Bakgrunden till beslutet är en oberoende utredning som, på uppdrag av respektive styrelser, tidigare tillsatts om ett eventuellt samgående.

Utredningen, som gjordes av Kooperativa Förbundet, visade att en samordning kommer att ge klara fördelar för den enskilde medlemmen.
 Genom att bättre utnyttja gemensamma resurser kan vi spara pengar och skapa förutsättningar för lägre priser. Det ger oss ännu bättre förutsättningar för att stärka konkurrenskraften och säkerställa en stark kooperation i framtiden, säger Konsum Värmlands styrelseordförande George Axelsson.

Tidigare samarbeten
Dessutom har de bägge föreningarna sedan tidigare ett långtgående samarbete, främst inom inköps-, transport-, och personalutbildningsfrågor. Ett samarbete som varit naturligt med tanke på den geografiska närheten och att Konsum Värmland är en förening, som förutom rent administrativa resurser, även har en egen livsmedelsindustri med chark, bageri, färskvaru-, lager- och transportcentral.
  För oss i styrelsen kändes steget att gå upp i Konsum Värmland naturligt. Det var också en uppfattning som bekräftades vid de medlemsmöten som genomförts inför föreningsstämmorna, säger Konsum Karlskogas styrelseordförande Stig Ståhlberg.

Fusionen påbörjas vid årsskiftet
Redan vid årsskiftet kommer Konsum Karlskogas butiker att ingå i Konsum Värmland. Men Karlskoga som förening kommer att finnas kvar en bit in på nästa år. Anledningen är att medlemmarna först ska godkänna verksamhetsåret 2004. Karlskogas medlemmar kommer dock att erbjudas samma fördelar och rättigheter som de i Värmland.
 Det kommer att genomföras en föreningsstämma i Karlskoga även nästa år. Samtidigt ska också Karlskoga och Degerfors utse sina medlemsrepresentanter till Konsum Värmland. Dessutom kommer vi lägga tid och kraft på att informera och utbilda både personal och förtroendevalda. Det är viktigt för oss att få en positiv och mjuk övergång, menar George Axelsson.

Ett stycke kooperativ historia
Redan den 3 januari 1966, berättades det i länets tidningar att det nu var ”Klart Konsum Värmland”. Med denna rubrik ville man berätta att de värmländska kooperatörerna tagit ”ytterligare ett steg” och bildat en förening för nästan hela Värmland. Bakgrunden var att föreningarna i Karlstad, Arvika, Charlottenberg, Fryksdalen, Skoghall, Sunne, Filipstad, Hagfors, Säffle och Klarälvdalen gått samman. Sedermera anslöt sig även föreningarna i Kristinehamn, Nykroppa och Årjäng.
 Vi har faktiskt skrivit ett stycke historia i den värmländska kooperationen. Jag är därför stolt att kunna konstatera att Konsum Värmland nu är komplett och står bättre rustat för att möta alla utmaningar som framtiden för med sig. Jag vill också passa på att hälsa medlemmar, personal och förtroendevalda i Karlskoga och Degerfors välkommen till Konsum Värmland, avslutar George Axelsson.


Fakta Konsum Värmland

Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i ett 70-tal försäljningsställen över hela länet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med sju butiker samt XL-Mat med inriktning mot Norgehandeln.  Föreningen har också en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 108 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick under förra året till 2,9 miljarder kronor. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket expansivt skede. För ytterligare information om Konsum Värmland, se gärna; www.konsumvarmland.se


Fakta Konsum Karlskoga

Konsum Karlskoga, med huvudkontor och styrelse i Karlskoga, bedriver verksamhet i Karlskoga/Degerfors i två Prix Stormarknad och fem konsumbutiker. Föreningen är också framgångsrikt i möbelsektorn med  möbelvaruhuset Svenska Hem Interiör. Föreningen ägs av sina cirka 17 000 medlemmar och har cirka  120 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick under förra året till 284 miljoner kronor. Föreningen är stark inom sitt verksamhetsområde och har genomgått en förnyelseprocess under de senaste åren. För ytterligare information om Konsum Karlskoga, se gärna; www.konsumkarlskoga.se


För ytterligare information, kontakta Konsum Karlskogas styrelseordförande Stig Ståhlberg tfn; 0586-369 69 eller Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson 054-22 01 02 eller 070-601 71 52.

Pressmeddelandet har skickats till; Karlskoga-Kuriren, Karlskoga Tidning, Nerikes Allehanda, Radio Örebro, NKP, Värmlands Folkblad, Nya Wermlands-Tidningen, Radio Värmland, Tvärs-Nytt, Värmlands-Nytt, Karlstad-Tidningen och TV 4 Värmland.