Pressmeddelande 2004-12-15

Plastkassepengar till miljöprojekt i Värmland
Landshövdingen i Värmlands län, Eva Eriksson, delade på onsdagen ut närmare 100 000 kronor från Konsum Värmlands årliga miljöpris.

miljoprisutdelning.jpg

Tre av de större priserna tilldelades Fensbols viltvårdsområde, Brunskogs Hembygdsförening och Ekologiska Lantbrukare i Värmland.

Konsum Värmlands miljöpris instiftades 1994 och har till uppgift att stimulera miljöfrämjande åtgärder i Värmland.  Priset finansieras genom att fem öre av varje försåld plastkasse skjuts till och står öppen för föreningar, företag eller enskilda att söka från. Vilka som till sist ska få pris avgörs av en oberoende jury där landshövding Eva Eriksson är ordförande. I juryn ingår dessutom Karlstads kommundirektör Anna Sandborgh, Värmlands Hushållningssällskaps VD Anders Heimer och Konsum Värmlands styrelseordförande George Axelsson. Medlemssekreterare Marie Jönsson ansvarar för miljöprisets beredning och samordning.  Faktum är att det blivit gott om 5-öringar under årens lopp. Under åren 1995 – 2004 har, tillsammans med årets 100 000 kronor, inte mindre än 2,1 Mkr delats ut.
– Att ge möjlighet till små och stora projekt som gynnar den lokala miljön känns jättebra. Att plastkassen som finansierar priset dessutom kommer från återvunnen plast gör saken sannerligen inte sämre, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

40 000 kronor till Fensbols viltvårdsområde
Fensbols viltvårdsområde tilldelades 40 000 kronor. Tillsammans med Klarälvdalens folkhögskola, har de för avsikt att restaurera och skapa ett viltvatten, av den nästan igenväxta sjön Tjärnbotten, som ligger vid riksväg 45, norr om Torsby. Syftet är att skapa förutsättningar för fler häckande fågelarter.
– Detta är ett projekt som är väl förankrat i bygden. Samarbetet med Klarälvdalens Folkhögskola innebär också att projektet kommer att leva vidare i olika former under  många år framåt, säger Konsum Värmlands medlemssekreterare, Marie Jönsson.

Ökad turism
Brunskogs Hembygdsförening tilldelades 20 000 kronor i avsikt att förfina den del av sjön Värmeln som gränsar mot Vikene. I området finns också Brunskogs kyrka och Skutboudden där föreningen varje år genomför det välkända arrangemanget Gammelvala. Pengarna ska användas för inköp av en vassklippningsmaskin.
– Arbetet med att rensa sjön från vass kommer att bedrivas i samråd med Arvika Kommuns miljöenhet. Styrelsen för miljöpriset uppmuntrar också föreningen att upprätta en miljöplan för hela arrangemanget runt Gammelvala. Arbetet kommer också att ge området en ökad attraktionskraft för turister, menar Marie Jönsson.

Ekologiskt Lantbruk och miljöinventering
Ekologiska Lantbrukarna i Värmland är en ideell förening med cirka 150 medlemmar. Sedan mitten av 80-talet bedriver man informationsarbete gentemot konventionella lantbrukare, konsumenter och beslutsfattare om ekologiskt lantbruk. Ekologiska lantbrukare i Värmland tilldelas 12 000 kronor för arrangemang av studieresor inom länet.
Botanisterna Gunnel Johansson och Erik Eriksson tilldelas 10 000 kronor för att delfinansiera ett projekt som kommer att uppvisa en kärlväxtinventering i hela Munkfors kommun. Genom inventeringen vill man även påvisa att projektet hjälper till att nå olika miljökvalitetsmål inom det lokala växtriket.
– Vi vill uppmuntra lokala initiativ inom det ekologiska lantbruket, samtidigt som projektet med miljöinventering kan säkerställa värdefull kunskap inför framtiden.

Enskild eldsjäl och skolor
Tingvallaskolan i Säffle och förskolan Tennsoldaten i Säffle tilldelas 10 000 respektive 4 400 kronor. Skolorna har under en följd av år arbetat med miljö som ett naturligt inslag. Pengarna ska bland annat användas till att förstärka utemiljön för skolans elever.
– Den direkta närmiljön är ett viktigt inslag för att skapa miljömedvetenhet bland barn och ungdom.
Dessutom tilldelas Ellen Magnusson i Karlstad medel för att finansiera en säckkärra. Ellen är en pensionerad eldsjäl som ägnar stor del åt sin tid att ”städa i skogen”, som hon själv uttrycker det.
Ellens ansökan utstrålar ett äkta engagemang och det vittnar dessutom om vilka stora insatser en enskild person kan göra med små resurser. Miljöpriset ska dessutom vara till för både stora och små projekt, avslutar Marie Jönsson.

För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn 054-220102 eller 070-6017152 eller medlemssekreterare Marie Jönsson, tfn; 054-220100