Pressmeddelande 2005-03-29

Sänkta kostnader och långsiktig strategi gav effekt;
Förbättrat resultat för Konsum Värmland. – Trots en totalt hårdare marknadssituation blev 2004 ett resultatmässigt bra år.

Orsaken är framför allt att vi fokuserat på kostnadsanpassningar och att vårt långsiktiga strategiska arbete börjat ge effekt, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson, i samband med att fjolårets bokslut presenterades.

Konsum Värmland kan alltså presentera en resultatförbättring för 2004 jämfört med föregående år. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 36 Mkr (31 Mkr).  Resultatet för moderföretaget efter finansiella poster uppgick till 37 Mkr (34 Mkr) och resultatet före skatt uppgår till 52 Mkr (27 Mkr). Soliditeten uppgår till 43, 4 % (41,4 %) och avkastningen på det sysselsatta kapitalet har stigit till 5,9 % (5,2 %).
 Med tanke på det hårdare marknadsklimatet och de försämrade marginalerna, som förra årets prissänkningar innebar, är vi relativt nöjda med resultatet. Vi har en stark ekonomi som ger oss förutsättningar att fortsätta med vårt långsiktiga, offensiva och strategiska framtidsarbete.

Förändrad marknadssituation
Koncernens totala nettoomsättning uppgick till 2,8 miljarder kronor vilket motsvarar en försämring med 85 miljoner kronor. Försäljningsminskningen förklaras bland annat med prissänkningarna och att fler aktörer har etablerat sig på Värmlands begränsade marknad.  Vidare har man lagt ned ett fåtal butiker samtidigt som Norgehandeln haft en stor nedgång under 2004.
 Vi är självfallet inte nöjda med försäljningen, men samtidigt har arbetet under året präglats av långsiktighet. Vi har framförallt prioriterat frågor som berör vårt interna arbetssätt, samordningsfrågor, kostnadsanalyser och vår framtida marknadsstrategi. Allt för att säkerställa Konsum Värmland som en egen, stark, oberoende lokal förening.

Klart Konsum Värmland
Den 4 november 2004 fattade föreningsstämman i Konsum Karlskoga beslutet att gå samman med Konsum Värmland. Det innebär att föreningen, från och med årsskiftet, är representerad över hela landskapet, och har tillförts ytterligare cirka 16 000 medlemmar och 120 årsanställda i två Prix stormarknader, fem konsumbutiker och ett möbelvaruhus, Svenska Hem. Det innebär att Konsum Värmland efter sammanslagningen har cirka 123 000 medlemmar, cirka 1 720 årsanställda och en nettoomsättning på cirka 3,1 miljard kronor i landskapet Värmland.
 Genom att bättre nyttja gemensamma resurser kan vi spara pengar och skapa förutsättningar för ännu lägre priser. Det ger oss bättre möjligheter att stärka konkurrenskraften som en lokal förening i landskapet.

Handeln – en viktig ingrediens för tillväxt
Under förra året öppnades en helt ny butik med en profil inriktad mot Norgehandel –  XL-Mat. Den ligger i Charlottenberg och har mottagits positivt på marknaden. Dessutom har en av föreningens minsta butiker, Konsum Högboda, byggts ut. Därutöver råder det ett intensivt planeringsarbete inför framtiden. För närvarande pågår, eller planeras  om- eller utbyggnader av Konsumbutikerna i Årjäng, Svanskog, Arvika, Hagfors, Säffle, Karlskoga och Charlottenberg. Dessutom finns det långt gångna planer för helt nya butiker bland annat i Sysslebäck, Sunne, Hammarö och i Karlstad.
 Offensiv handel är en viktig ingrediens för att skapa tillväxt i Värmland. Ta Bergvik köpcenter som exempel. Vem hade trott för några år sedan att det idag skulle vara en av landets hetaste köpcentrum? Nu går vi vidare i arbetet att utveckla handeln över hela Värmland.

Framtidsstrategier för hundratals miljoner
Utöver det pågående omställningsarbetet har man långsiktiga planer på att etablera storbutiker på ännu fler platser i Värmland. Bland annat har man visat intresse för nya butikslägen på Råtorp, Kronoparken och Kroppkärr i Karlstad, samt i Sunne och Nolgård på Hammarö. Det handlar om en långsiktig etableringsstrategi som före år 2008 uppskattas till 4 – 500 Mkr i investeringar.
 Utvecklingen går mot allt större butiker. Vi har därför en etableringsstrategi för en ny  typ av storbutik som innebär att vi kan ta upp kampen mot internationella aktörer som är på väg.
 Med storbutik menar vi en försäljningsyta på minst 1 700 kvm. Det innebär att vi kan erbjuda större valfrihet på färskvaror, märkes- och specialvaror och lågprisvaror. Allt inramat med våra egna lokalt producerade varor. Det gör att våra kunder kan handla smart. Allt efter eget val och i samma butik, som med ett annat ord kallas för ”One-stop Shopping.”

Egen livsmedelsindustri – unikt konkurrensmedel
En av anledningarna till den offensiva framtidsstrategin är att man vill värna om den egna livsmedelsindustrin som är unik i sitt slag. Genom åren har man utvecklat och investerat avsevärt, bland annat i den egna charkfabriken och på bageriet. Nu går man vidare genom en utbyggnad av fryslagret, som bara det är en investering med cirka 20 Mkr.
 Att själva kunna producera och tillverka lokal mat i landskapet är ett unikt och viktigt konkurrensmedel inför framtiden. Men det kommer givetvis att ställa krav på både effektivitet och möjligheter till expansion.

Vi kommer att investera för hundratals miljoner över hela Värmland de kommande åren. Vi har förutsättningarna, ekonomin och kunskaperna för att utveckla vår marknadsledande ställning och fortsätta göra medlemsnytta, avslutar Steve Fredriksson.


För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn 054-220102 eller 070-6017152 eller medlemssekreterare Marie Jönsson, tfn; 054-220100