Pressmeddelande 2005-04-08

Delar av fastigheterna vid Bergvik köpcenter ska säljas;
Affär i mångmiljonklassen för Konsum Värmland.

Konsum Värmland säljer delar av fastighetsbeståndet vid Bergvik Köpcenter i Karlstad.  Köpare är det internationella fastighetsbolaget, Eurocommercial Properties, som sedan tidigare äger sex köpcentra i landet och ett antal i övriga Europa.

Det är shoppingdelen, med totalt 13 750 kvm uthyrbar yta, som förbinder Obs! Bergvik med övrig handel som är aktuell. För de cirka 30-talet butiker som är hyresgäster i det aktuella området, kommer verksamheten inte att påverkas av ägarbytet. Konsum Värmland behåller också fastigheten där Obs! är inrymt, vilket motsvarar 39 procent av det totala fastighetsbeståndet vid köpcentrat.
 Att vara en så stor fastighetsägare och hyresvärd som det innebär på Bergvik köpcenter tillhör inte vår kärnverksamhet. Men vi kommer även fortsättningsvis att vara en stor fastighetsägare på området, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Del i den långsiktiga strategin
För Konsum Värmlands del innebär försäljningen en god affär. Marknadsvärdet motsvarar cirka 365 Mkr genom att bolaget, som inrymmer fastigheterna, säljs till Euorocommercials Properties. Det förtroendevalda förvaltningsrådet som haft full insyn under hela affären, har fattat det avgörande beslutet.
 Vi har en stark ekonomi och är inte på något sätt tvingade till försäljning. Intresset för shoppingdelen har varit väldigt stort under en längre tid. Väldigt många har visat intresse och kommit med bud. Inom styrelsen och förvaltningsrådet har vi gjort noggranna värderingar och tagit grundliga referenser som spelat en stor roll för val av köpare.
 Bergvik Köpcenter är idag en av landets hetaste handelsplatser.  Som initiativtagare är vi angelägna om att området långsiktigt utvecklas ytterligare. Den nya ägarkonstellationen innebär att nya resurser och kompetens tillförs Bergvik köpcenter. Värmland och Karlstad blir alltså en aktör rikare. Vi i Konsum Värmland tillförs givetvis kapital som kan nyttjas för att utveckla andra handelsplatser på orter runt hela Värmland. Det var en del av den strategi min företrädare, Leif Olsson, lade fast när köpcentrat projekterades, avslutar Steve Fredriksson.

Fakta Konsum Värmland
Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i 75-tal försäljningsställen över hela länet. Dotterföretagen Pekås verkar inom lågprissektorn med sju butiker samt XL-mat med inriktning mot Norgehandeln. Föreningen har också en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 124 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick under förra året till 3,1 miljarder kronor. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket expansivt skede.

Fakta Eurocommercial Properties
Eurocommercial Properties är ett holländskt börsnoterat företag som grundades 1991. I Sverige äger man idag Burlöv Center, utanför Malmö, Hälla Shopping i Västerås, Samarkand i Växjö, Maxihusen i Norrköping respektive Skövde och Mellby Center i Laholm. Exempel på hyresgäster är; Coop Forum, H & M, Kapp-Ahl, Lindex, Stadium och Systembolaget.

 

För ytterligare information, kontakta, Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson, tfn; 054 – 22 01 00 eller informationschef Klas Olsson 054-22 01 02 eller 070-601 71 52.

Martin Bjöörn från Eurocommercial Properties; 070-441 47 94