Pressmeddelande 2005-04-22

20 Mkr investeras i 1 400 kvm nytt fryslager
Konsum Värmland fortsätter satsningen på den egna livsmedelsindustrin!

I fredags, den 22/4, tog Karlstads kommunalråd Lena Melesjö Windahl och Håkan Holm, tillsammans Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson, det första spadtaget för ett 1 400 kvm stort fryslager, vid Konsum Värmlands livsmedelsindustri på Orrholmen i Karlstad. En investering som uppgår till cirka 20 Mkr. 

Konsum Värmland driver en egen livsmedelsindustri på stadsdelen Orrholmen i Karlstad. Livsmedelsindustrin – i dagligt tal kallat DC – sysselsätter cirka 500 årsanställda och består av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Stora investeringar har gjorts under de senaste åren, och nu går man vidare ytterligare ett steg genom en utbyggnad på fryslagret. En investering som uppgår till cirka 20 Mkr.

 

     Utbyggnaden av fryslagret innebär att vi kan göra större samlade inköp och därmed skapa förutsättningar för ännu lägre priser, säger Steve Fredriksson, VD för Konsum Värmland.

 Miljövänlig tack vare senaste tekniken

Det nya fryslagret byggs bredvid Färskvarucentralen intill Tullholmsviken. Byggnaden kommer att få en diameter på 64 x 21 meter, 1 400 totala kvadratmeterytor och en höjd på cirka 8 meter. Frysrummet kommer att byggas i fryspaneler och få en mycket hög isoleringsförmåga. För att hålla en minustemperatur på 28 grader används den senaste tekniken med enbart naturliga köldmedier och köldbärare. På så sätt skapas en anläggning med låg energiförbrukning, som därmed är skonsam för miljön.

 

     Vi tror på en framtid för lokal distribution och produktion av livsmedel här i Karlstad. Det är en av anledningarna till att vi fortsätter utvecklingen av nya butiksytor och satsningen på vår egen livsmedelsindustri. Vi är därför tacksamma för det goda samarbete vi har med Karlstad Kommun, menar Steve Fredriksson.

 

     Vi ser positivt på att det satsas på livsmedelsindustrin i Karlstad. Det ligger helt i linje med kommunens vision på 100 000 innevånare, avslutar Håkan Holm och Lena Melesjö Windahl från Karlstads Kommun.

  För ytterligare information, kontakta; Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson, tfn; 054-220100 eller informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102 eller 070-6017152.