Pressmeddelande 2005-12-14

– Konsum Värmlands årliga miljöpris gav
365 000 kronor till Värmländska affärsidéer!

miljoprisutdeln05

Landhövding Eva Eriksson delade på onsdagen ut 365 000 kronor från Konsum Värmlands miljöpris. I år tillföll pengarna nio värmländska företag som på ett eller annat sätt uppvisat innovativa och spännande affärsidéer. Temat för årets pris är ”Livskraftiga småföretag – bra för Värmlands miljö”. Anledningen till det annorlunda temat för ett miljöpris är att tillväxt i landskapet också gynnar närmiljön, bland annat genom kortare tranporter och en levande landsbygd.

Konsum Värmlands miljöpris instiftades 1994 och har till uppgift att stimulera miljöfrämjande insatser inom Värmland. Priset står öppet för företag, föreningar och organisationer. Vilka som ska ta del av medlen avgörs av en jury, där landshövdingen i Värmlands län Eva Eriksson är ordförande. I juryn ingår dessutom Karlstads kommundirektör Anna Sandborgh, Värmlands hushållningssällskaps VD Anders Heimer och Konsum Värmlands styrelseordförande George Axelsson. Medlemssekreterare Marie Jönsson ansvarar för miljöprisets beredning och samordning. 

Miljöpriset finansieras genom att fem öre skjuts till för varje såld plastkasse. Faktum är att det blir gott om 5-öringar från plastkassarna. Under perioden 1995-2005 har, tillsammans med årets medel, närmare 2,4 Mkr delats ut.
 Årets inriktning på miljöpriset känns mycket angeläget. För att skapa en tillväxt i Värmland behöver vi också företag med spännande och innovativa affärsidéer. Det innebär också en minskad belastning på vår närmiljö, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

100 000 kronor till Ängebäcks Gård i Grava.
Utdelningen av miljöpriset hölls utanför Grava, vid Ängebäcks Gård. Gården tillhör Anna och Gunnar Wihlén, som också fick motta den största penningsumman på 100 000 kronor. På gården bedrivs odling och försäljning av potatis, grönsaker och jordgubbar. Under de senare åren har de satsat mycket på att utveckla och hitta nya marknader, främst för potatisen. Pengarna ska stimulera och ge möjligheter till ytterligare marknadsföring.
 Ängebäcks Gård är ett lysande exempel på ett värmländskt lantbruk med lång tradition som framställer kvalitetsvaror till en närliggande marknad, säger medlemssekreterare Marie Jönsson.

Värmländsk matglädje, mångfald och fägring
Producenterna av boken ”Sinnenas landskap” tilldelades 75 000 kronor, för att kostnadsfritt kunna sprida ut bokens budskap till beslutsfattare och budskapsbärare. Boken är på hela 300 sidor med fantastiska bilder från det värmländska landskapet. Producenterna, Bo Thunberg, Håkan Gidebratt och Christer Höglund vill uppmärksamma den värmländska maten och matproducenternas framtid i landskapet Värmland.
 Det är en fantastisk bok som fångar landskapet Värmland och den lokala maten på ett förträffligt sätt. Det tema som boken speglar känns också angeläget.

Mat från Värmland
Sörtorps Gårdsrökeri och Örtikultur tilldelades 25 000 kronor vardera. Sörtorps Gårdrökeri har specialiserat sig på förädling av charkvaror från värmländska producenter. Man har nyligen byggt till den lilla fabriken med 60 kvm, och konstaterat att ytterligare investeringar behöver göras på miljösidan. Örtikultur är ett växodlingsföretag som producerar färska örter till dagligvaruhandeln. Här behöver man hjälp med att få ned energikostnaden. Dessutom tilldelades Naturkraft AB i Lysvik 20 000 kronor. Naturkraft driver sedan ett antal år två kvarnar, Stöpafors och Björkaholm. Här vill man med en enkel filosofi skapa förutsättningar för odling, beredning och vidareförädling av värmländska produkter.
 Juryn delar Konsum Värmlands uppfattning är att den lokala livsmedelsindustrin, stor som liten, måste ha en framtid i landskapet.

Stimulera turismen
Anttillabergets Fritidsby i Nyskoga, har lyckats sätta norra Värmland på turistkartan. Under de senaste åren har anläggningen utvecklats, och har idag en kundkrets långt utanför landskapets gränser. Nu vill utveckla konferenssidan ytterligare. Detta kommer att ske genom byggnation av en stor konferenslokal i gammeldags stil. Miljöpriset ska gå till utveckling av verksamheten för 75 000 kronor. En liknande anläggning, Naturbyn, ligger i Långserud, beläget längs E 18 mellan Karlstad och Årjäng. I framtidsplanerna ligger bland annat att bygga trädkojor för övernattning. 25 000 kronor säkerställer en sådan.
 Både Anttilla och Naturbyn har visat att det konkret går att utveckla turismen i Värmland. Miljöpriset kommer att ge dem båda en rejäl skjuts framåt, menar Marie Jönsson.
Därutöver tilldelades mindre priser till en strutsuppfödning vid Adelsnäs Gård, samt till företaget mobilsågning i Värmland. Pengarna ska användas till vidareutveckling av de bägge relativt nystartade företagen.
 I år har vi fått fler ansökningar till miljöpriset än någonsin. Vi är övertygade om att pengarna verkligen kommer att stimulera tillväxten i landskapet, avslutar Steve Fredriksson.


Fakta Konsum Värmland
Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i 77 försäljningsställen över hela länet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med åtta butiker samt XL-Mat med inriktning mot Norgehandeln.  Föreningen har också en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 125 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick under förra året till 3,1 miljarder kronor. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket expansivt skede. För ytterligare information om Konsum Värmland, se gärna; www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta; VD Steve Fredriksson, tfn; 054-22 01 00 eller informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220 102 eller 070-601 71 52