Pressmeddelande 2007-03-05

– Investering för 11 Mkr
Klart för Konsum Värmlands nya livsmedelsbutik i Sysslebäck

I maj är det byggstart för Konsum Värmlands nya livsmedelsbutik i Sysslebäck. Den totala investeringen uppgår till cirka 11 Mkr, och den nya butiken beräknas vara färdigställd i november.

Affärschef Anders Nilsson pekar ut det nya läget intill riksväg 62.

Affärschef Anders Nilsson pekar ut det nya läget intill riksväg 62.

Den nya butiken kommer att vara belägen intill Riksväg 62, vid Folkets Park. Totalytan kommer att uppgå till 736 kvm, vilket är en dryg fördubbling i jämförelse med den nuvarande butiken. Det första spadtaget kommer att tas i samband med att tjälen går ur marken, i början av maj. Därefter räknar man med att den nya butiken kommer att öppnas i början av november.

– Byggstarten har dragit ut på tiden på grund av överklagningar och vissa svårigheter att hitta en lämplig byggentreprenör. Men nu är vi äntligen igång på allvar, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Satsning i glesbygd
Av den totala investeringen på 11 Mkr bidrar Länsstyrelsen med 1,3 Mkr. Inom branschen är satsningen unik med tanke på att mycket få aktörer väljer att investera i mindre samhällen.

– Satsningen är helt klart ett ekonomiskt vågspel. Men vi väljer ändå att investera i Sysslebäck, då Konsum Värmland vill satsa över hela Värmland.

– Det ska bli fantastiskt roligt att få en helt ny butik att verka i. Och då talar jag både för personalen, förtroendevalda och för innevånarna här i bygden. All heder år Konsum Värmlands styrelse som haft modet att göra denna ekonomiska satsning i norra Värmland, avslutar affärschefen vid Konsum Sysslebäck Anders Nilsson.

För ytterligare information kontakta;
Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02 eller affärschefen vid Konsum Sysslebäck Anders Nilsson, tfn; 0564-100 12

Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i ett 80 -tal försäljningsställen med olika profiler och inriktningar över hela landskapet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med nio butiker samt MaxiMat, i Töcksfors och Charlottenberg, med inriktning mot Norgehandeln. Föreningen är unik såtillvida att man också driver en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 127 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick till 2,9 miljarder kronor (31/12 2005). Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket offensivt och expansivt skede.