Pressmeddelande 2009-03-26

Konsum Värmland stöder Earth Hour

Lördagen den 28 mars kl 20.30 släcker miljontals människor världen över ljuset under en timma i en manifestation för klimatet.

Konsum Värmland deltar i manifestationen genom att släcka alla lampor och fasadbelysning på huvudkontoret och livsmedelsindustrin på Orrholmen i Karlstad. På butiker och stormarknader släcks lamporna i bakomutrymmen och personalrum.

– Konsum Värmland är en lokal förening med en egen livsmedelsindustri. Det innebär kortare transporter och en minskad påverkan på klimatet. En manifestation av det här slaget ligger oss därför varmt om hjärtat, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Lokala varor och KRAV-märkta butiker
Konsum Värmlands egen livsmedelsindustri, på DC i Karlstad arbetar ständigt för att utöka utbudet av lokalt producerade varor. Några exempel på egna varumärken är Svenska Favoriter, Nästgårds, Värmlandskött, Värmlandslamm och Värmlandsgris. Sedan början av 2009 är också samtliga Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära KRAV-godkända butiker.

Det pågår också ett omfattande internt arbete med att spara energi inom föreningen. Ett internt utbildningsprogram ”Energijakten” har påbörjats. Förutom att detta inverkar positivt på världens klimat bidrar det också till att sänka kostnaderna inom föreningen.

– Ett aktivt och rätt utfört miljöarbete är inte bara bra för vår egen miljö. Det bidrar också till att stärka affärsmässigheten i företagen, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, 054-220102. Se gärna www.konsumvarmland.se eller mer om kampanjen Earth Hour på www.wwf.se