Pressmeddelande 2009-04-28

2009-04-28
Ledningen ser allvarligt på anmärkningar på Konsum Värmland charkfabrik
Åtgärder är redan vidtagna

Dagens Eko uppmärksammade idag att Konsum Värmland charkfabrik fått anmärkningar, gällande hållbarhetstid, på två produkter. Den ena var på mager frukostkorv, som fick en anmärkning under 2007, och den andra var på nötfärs, som fick en anmärkning under 2008.

Totalt sett producerar Konsum Värmland charkfabrik cirka 1 100 produkter. Provtagningar sker kontinuerligt av både Livsmedelsverket och av interna instanser. När en anmärkning upptäcks ska detta åtgärdas omedelbart. Men två av produkterna åtgärdades för sent. Något som man beklagar från föreningens sida.

– Detta är naturligtvis oacceptabelt. Det hela handlar helt enkelt om bristande rutiner på vår charkfabrik. Givetvis är detta åtgärdat sedan länge, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson.

Kvalitetschef anställd
Från Konsum Värmlands sida hävdar man att man har en mycket god kontroll på charkfabrikens produkter. Men säger sig ha en mycket stor respekt för livsmedelslagen. Och under de senaste åren har man stärkt upp fabrikens rutiner betydligt.

– Vi kan garantera en obruten kylkedja från vår charkfabrik i Karlstad till våra butiker runt om i Värmland. Vi har dessutom en heltidsanställd livsmedelstekniker och en kvalitetschef, som arbetar heltid med livsmedelssäkerhet. Alla konsumenter kan alltså lita på produkterna från Konsum Värmland charkfabrik, avslutar Klas Olsson.

För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn: 054-220102
Se gärna; www.konsumvarmland.se