Pressmeddelande 2009-08-31

 – Unikt test över konkurrensgränserna
 Konsum Värmland DC levererar varor till privat lanthandlare

 
Konsum Värmland Distributionscentral (DC) har, som ett unikt försök över konkurrensgränserna, börjat leverera varor till en privat lanthandlare, Degerbyns handel, belägen mellan Grums och Värmskog.
degerbyn-01.jpg
Lanthandlaren Sigurd Bengtsson, utanför butiken i Degerbyn.
 
Degerbyns Handel ägs och drivs sedan många år tillbaka av paret Sigurd och Ingrid Bengtsson. Fram tills 2006 var butiken ansluten till ICA, och går numera under profilen ”Nära Dig”. Men, som för så många andra privata lanthandlare, har varuförsörjningen varit ett stort problem under de senaste åren.

– ICA kunde av olika anledningar inte längre leverera till ett antal av de minsta butikerna. Sedan dess har vi löst våra inköp på olika sätt. Men då Konsum Värmland fortfarande bedriver en lokal livsmedelsindustri, ställde det sig naturligt att ställa frågan om de ville börja att leverera till oss, säger Sigurd Bengtsson.

Lokal livsmedelsindustri
Konsum Värmland DC är belägen vid Orrholmen i Karlstad. Anläggningen består av en Charkfabrik, Bageri, Lagercentral, Färskvarucentral och Transportcentral. Anläggningen sysselsätter cirka 450 personer och är unik i sitt slag. Idag levererar man varor till föreningens egna butiker, men också till andra kooperativa butiker runt om i landet. Men detta är första gången som varor säljs till en privatbutik.

– Vi vet själva hur mycket en butik betyder för glesbygden. Kan vi vara med att bidra till att mindre orter får ha kvar sin egen butik, även om den tillhör våra konkurrenter, tror vi att det är bra för Värmland, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Överlevnad för lanthandeln
Från den oberoende organisationen FLF (Föreningen för Landsbygdens Främjande) lovprisar man Konsum Värmlands initiativ.

– Förhoppningsvis kan detta leda till att ännu fler glebygdsbutiker får hjälp med sin överlevnad. Detta är ett unikt initiativ som absolut gynnar glesbygden. Nu är det bara att hoppas att Konsum Värmland får ekonomi i det här. En ekvation som inte är helt enkel men ack så viktig för servicen i glesbygden, säger Hans Wilhelmsson från FLF.

Utvärdering
På frågan om det kommer att bli aktuellt att utöka leveranserna till fler privata butiker vill Konsum Värmland ha betänketid.

– Först måste vi göra en ordentlig utvärdering. Visst vill vi så långt som möjligt hjälpa till, men vi måste också säkerställa att det inte blir någon förlustaffär. Om sedan fler privata butiker är intresserade av våra tjänster får vi utvärdera från fall till fall, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information, kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02, Sigurd Bengtsson, Degerbyns Handel; tfn; 0555-200 29 Hans Wilhelmsson FLF, tfn; 070-27 153 72

Läs gärna mer om Konsum Värmland på; www.konsumvarmland.se