Pressmeddelande 2009-10-16

Konsum Värmland vill bygga ut på Norrstrand i Karlstad


Konsum Värmland har skickat in en ansökan till Karlstad kommun, om
detaljplaneändring för en utbyggnad av butiken på Norrstrand på
sammanlagt 300 kvm. Utbyggnaden planeras att ske ut mot det nuvarande
torget mot Rudsvägen.

ckonsumnorrstr-600.jpg
 Illustration av Clara Arkitektbyrå

Med utbyggnaden vill Konsum Värmland skapa en ny modern storbutik, inriktad på dagligvaror på Norrstrand i Karlstad. Den planerade expansionen betyder investeringar på ett antal miljoner kronor. I planerna ligger också att bygga ny lokal till Apoteket så att deras nuvarande ytor tas i anspråk av Konsum Värmland. Detta innebär att den totala butiksytan kommer att uppgå till cirka 1 900 kvm.


– Under de senaste fem åren har vi investerat för närmare en halv miljard kronor i vårt butiksnät och inom livsmedelsindustrin. Vi ser ett stort behov av nya butiksytor i Karlstad. Senaste tillskottet av helt nya ytor är från 1982 när vi etablerade på Bergvik. Och det är ett tag sedan. Vi har därför stora förhoppningar och förväntningar på kommunen att vi äntligen ska få ett positivt besked om en utbyggnad av Coop Konsum Norrstrand, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.


Känsla av gamla tidens saluhall

I samband med utbyggnaden vill man också göra en total inre omställning i butiken. Liksom tidigare ska det finnas ett brett utbud av både märkes- och lågprisvaror. Alltsammans inramat med marknadens bredaste utbud av lokalt producerade varor. Något som Konsum Värmlands livsmedelsindustri i Karlstad och i Kil borgar för. Man vill också lägga stor möda på färskvarorna såsom frukt- och grönt, bröd samt kött- och chark. Som kronan på verket vill man också satsa på större manuell avdelning för delikatesser och lokalt producerade varor.


– Kanske kan vi skapa en känsla av saluhallskaraktär. Vi ska i alla fall undersöka om det är möjligt.


Om och när?

Ansökan om detaljplaneändring är inlämnad till Karlstads kommun under veckan. Ärendet ska därefter behandlas, och det är först när utfallet är klart som Konsum Värmland kan svara på om och när den nya butiken kan tänkas vara klar för öppning.


– Vår förhoppning är att komma igång med vårt planeringsarbete så snabbt som möjligt. Vi hoppas verkligen på nya butiksytor här i Karlstad. Vi har sedan en lång tid tillbaka fått synpunkter och önskemål om en utbyggnad av butiken från våra medlemmar. I takt med att vi kan tillföra nya butiksytor stärker vi också arbetstillfällen inom vår livsmedelsindustri, både i Karlstad och i Kil, avslutar Steve Fredriksson.


För ytterligare information kontakta, Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102. Se gärna www.konsumvarmland.se