Pressmeddelande 2011-02-16

Konsum Värmland vill sälja mer Värmlandsgris


Avräkningspriset på importerat fläskkött har
sjunkit kraftigt som en effekt av dioxinskandalen i Tyskland. Detta har
föranlett lönsamhetsproblem för den svenska grisnäringen. Konsum
Värmlands dotterföretag Värmlands Chark AB kommer därför att fortsätta
det intensiva arbetet med att öka andelen lokalproducerat på de
värmländska matborden.
 
Jesper Gunnarsson Berg är VD för Värmlands Chark AB 
Foto; Jesper Gunnarsson Berg är VD för Värmlands Chark AB
 
– Merparten av det färska fläskkött som säljs i
Konsum Värmlands butiker kommer från Värmlandsgrisen. Medlemmar som vill
stötta de värmländska grisgårdarna är därför välkomna till någon av
våra butiker, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve
Fredriksson

Leveranser från värmländska gårdar
Konsum Värmland har, via sitt dotterföretag Värmlands Chark AB,
tecknat avtal med ett 20-tal gårdar runt om i Värmland. Varje vecka
inkommer cirka 600 djur till anläggningen i Karlstad.

– Än så länge har vi inte sett att värmländska volymer ersatts av
importerat fläsk. Vi på Värmlandschark kommer att satsa på fortlöpande
kampanjer och erbjudanden som ska bibehålla och öka det stora intresset
för den lokala uppfödningen. Vi har inte för avsikt att minska volymen
på Värmlandsgrisar, säger VDn Jesper Gunnarsson Berg.

Tydlig ursprungsmärkning
För att kunderna ska kunna göra medvetna val är det viktigt med en
tydlig märkning. Det färska fläskköttet från den kvalitetssäkrade
Värmlandsgrisen har därför en mycket tydlig spårbarhet. En märkning som
går längre än vad som myndigheterna föreskriver.

– Vi är själva en lokal producent. Det ligger därför i vårt intresse att
sälja så mycket lokalproducerat som överhuvudtaget är möjligt. Vi
kommer successivt att förbättra informationen runt våra produkter
ytterligare, så det lokalproducerade ska vara det självklara
alternativet på de värmländska matborden, avslutar Jesper Gunnarsson
Berg.

Värmlandsgris

Fakta
Genom kvalitetssäkrad Värmlandsgris har du löfte om att;
• Grisen är uppfödd och uppvuxen i Värmland
• Samtliga uppfödares besättning är anslutna till Svenska Djurhälsovårdens förebyggande hälsoprogram
• Samtliga uppfödare är tredjepartscertifierade
• Samtliga grisar är lösgående
• Samtliga grisar har tillgång till strö, t ex halm samt dagsljus
• Grisarna är märkta med gårdens nummer vid transport så att en fullständig spårbarhet finns.
• Alla transporter sker med utbildade och certifierade (TIA) transportörer.
• Besättningarna är öppna för besök för både butikspersonal och medlemmar efter överenskommelse med djurägare
• Slakten sker i Skara, som är kvalitetssäkrad enligt fastställda normer.
• Vid Värmlandscharks anläggningar i Karlstad och i Kil, som är
EU-godkända, jobbas det med livsmedelssäkerhet efter fastställda
principer (HACCP).
• Daglig styckning sker av utbildad och kunnig personal
• Kvalitetssäkrad Värmlandsgris konsumentpackas av Värmlandschark i
livsmedelsatmosfär för att hålla en hög kvalitet ändå ut till konsument
• Varje konsumentförpackning märks med speciella etiketten (Logotypen)
för att garantera att innehållet kommer från de utvalda gårdarna.
• Lokal representant från Värmlandsgrisen finns ansluten till alla Konsum Värmlands butiker
• Avstämningsmöte med uppfödare på gårdarna sker minst två gånger per
år, tillsammans med Värmlands Chark AB och Konsum Värmland.

För ytterligare fakta, se gärna; www.varmlandschark.se eller www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta;
VDn för Värmlands Chark AB Jesper Gunnarsson Berg, tfn; 054-220161 eller
Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102