– I samarbete med Region Värmland och Arbetsförmedlingarna; Konsum Värmland erbjuder 50 ungdomar lärlingsplatser

 

Konsum Värmland erbjuder 50 ungdomar, mellan 18-24 år, lärlingsplatser i ett flertal av sina butiker. Detta är ett samarbete med Region Värmland och arbetsförmedlingarna, som syftar till att ge arbetslösa ungdomar erfarenhet och kunskap främst från detaljhandeln. 
Bild; Konsum Värmlands personalchef Janeric Agnemyr, tillsammans med Andrey Mikalhienko Lärling 2.0
Bild; Konsum Värmlands personalchef Janeric Agnemyr, tillsammans med Andrey Mikalhienko
Lärling 2.0
Projektet Lärling 2.0 är i grunden ett kompetensförsörjningsprojekt som drivs av Region Värmland i samarbete med arbetsförmedlingarna, kommunerna, arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna i Värmland. Projektet finansieras bland annat med medel ur EUs socialfond. Kontaktperson är Berndt Jendrny på Region Värmland. Platserna utannonseras på Region Värmlands och Konsum Värmlands respektive hemsidor.

 


– Det övergripande syftet med Lärling 2.0 är att underlätta kompetensförsörjningen i Värmland för att på så sätt skapa arbetstillfällen, säger Berndt Jendrny. En lärlingsplats skiljer sig från en praktikplats då den är mer individuellt anpassad inom såväl rekryteringsprocessen, utbildningen som urvalet av företag.

Positiva erfarenheter
Konsum Värmland har tidigare erfarenheter av Lärling 2.0. Under 2012 genomfördes samarbetet under en tremånadersperiod under våren. Erfarenheterna var från alla parter mycket goda.

 


– Av ett 50-tal ungdomar har ungefär hälften fått sysselsättning i en eller annan form hos Konsum Värmland, säger Berndt Jendrny. Något som vi ser som ett mycket gott resultat av projektet.

Andrey arbetar på Coop Konsum Kronoparken
Andrey Mikalhienko från Molkom är en av de ungdomar som genomgick Lärling 2.0 under våren 2012. Under sin lärlingsperiod tjänstgjorde han vid Coop Konsum Molkom, och idag arbetar han som vikarie på Coop Konsum Kronoparken och på Herrhagen i Karlstad.

 


– Handelsyrket har för mig bara inneburit möjligheter, och det finns alla chanser att gå vidare i yrket, bara man själv har viljan, och det har jag. Under min lärlingsperiod fick jag helt enkelt chansen att visa vad jag går för, och det tänker jag fortsätta med säger Andrey.


– Vi har glädjande nog en mycket låg personalomsättning inom Konsum Värmland. För oss är det därför extra viktigt att vi tänker på återväxten, och hittar en framtida rekryteringsbas för såväl medarbetare och ledare, Andrey är ett utmärkt exempel på detta, avslutar Janeric Agnemyr.

För ytterligare fakta; www.konsumvarmland.se eller www.regionvarmland.se

Följ nedanstående länk för att hitta de utannonserade lärlingsplatserna;http://candidate.ecompetence.se/konsumv/external/job/

För ytterligare information, kontakta; Berndt Jendrny på Region Värmland, tfn; 054-7011085, Konsum Värmlands personalchef Janeric Agnemyr, tfn; 054-220120, eller informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102