Konsum Värmlands medlemmar pantade ihop 12 451 nya träd till Afrika!

I ett 50-tal av Konsum Värmlands butiker finns det idag möjlighet att skänka värdet av inlämnade pantburkar och flaskor till biståndsverksamhet. Under 2013 skänkte Konsum Värmlands medlemmar 249 018 kronor den vägen, en ökning mot föregående år på drygt 14 000 kronor.
vi_skogen.jpg

Bild; Saidat Nakayinga från Uganda är en av många bönder som fått möjlighet att plantera träd med bistånd från Vi-skogen. Varje planterat träd hjälper till att skapa bättre inkomster, miljö och pengar över till barnens skola. Foto; We Effect.

I år tillfaller pengarna Vi-skogen. Då varje skänkt 20-lapp ger ett nytt träd innebär det att 12 451 träd kan planteras i Afrika. Varje planterat träd hjälper en bonde i Afrika att skapa bättre inkomster, miljö och pengar över till barnens skola.

– Vi är enormt glada och tacksamma för alla som trycker på Biståndsknappen. Skulle vi lägga samman alla pengar den svenska konsumentkooperationen skänkt via Biståndsknappen sedan starten 2004 skulle det motsvara tre miljoner träd. Planterade i rad skulle det räcka hela vägen från Karlstad till Kenya, säger Katarina Andersson, insamlingschef på Vi-skogen.

Eda Kommun i topp
Inom Konsum Värmland är det kunderna inom Torsby kommun som är bäst på att skänka bort värdet av pantade burkar och flaskor, tätt följd av Hammarö och Kils kommuner. De individuella skillnaderna mellan kommunerna har främst sin förklaring i tillgängligheten till pantknappen, beroende på respektive returautomats utrustning.

– Biståndsknappen är ett enkelt sätt för våra medlemmar att vara med att hjälpa. Därför byter vi successivt ut befintliga automater till nya där Biståndsknappen ingår på fler och fler platser för varje år, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson.

– Ett varmt tack till alla i Värmland som trycker på Biståndsknappen. Det leder till utveckling för fattiga bondefamiljer och är dessutom bra för vår egen närmiljö, avslutar Katarina Andersson.

För ytterligare fakta; se gärna; www.konsumvarmland.se eller www.weeffect.se

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102, eller Vi-skogens pressekreterare Alfred Skogberg, tfn; 08-120 371 17